1 Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!

INTRODUCERE. - În Psalmul 96 psalmistul invită toate naţiunile pământului să recunoască suveranitatea universală a lui Iehova. El a fost numit Un imn misionar pentru toate epocile. Psalmul Îl preamăreşte pe Iehova în calitatea de Creator şi Vechi Săvârşitor de Minuni (v. 1-6), de Cârmuitor al lumii în prezent (v. 7-9) şi de Judecător şi Răscumpărător la aşezarea din nou a tuturor lucrurilor

(v. 10-13). El e marcat de repetări dese a unor expresii cheie (vezi v. 1.2.7.8.13).

Cele 13 versete ale Psalmului 96 sunt în mare măsură identice cu v. 23-33 ale psalmului raportat în 1 Cronici 16, 8-36, pe care David l-a compus pentru ceremonia aşezării chivotului în cortul din Ierusalim. Variaţiile faţă de la forma originală a psalmului se datorează probabil adaptării pentru uz liturgic.

1. Cântaţi Domnului. Compară cu Psalm 33,3; 98,1; Isaia 42,10. Expresia este repetată de trei ori în v. 1 şi 2; asemenea repetări sunt caracteristice acestui psalm (vezi v. 7.8.13).

Toţi locuitorii pământului. [Tot pământul, KJV]. Psalmistul cheamă nu numai pe semenii săi evrei, ci toate naţiunile pământului să aducă laudă lui Dumnezeu.


2 Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui!

Numele. Vezi la Psalm 5,11; 7,17; cf. Psalm 100,4; 145,1.10.11.

Vestiţi. [Arătaţi, KJV]. Sau " anunţaţi", "spuneţi" (vezi Isaia 52,7).


3 Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

Printre neamuri. Nu doar printre israeliţi, ci tuturor naţiunilor lumii.

Printre popoare. Literal, " printre toate popoarele" pământului (vezi v. 7; PK 313).


4 Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii.

Mare. Măreţia lui Dumnezeu cere o laudă măreaţă (vezi Psalm 95,3).

Mai de temut decât toţi dumnezeii. [Mai pe sus de toţi dumnezeii, KJV]. Compară cu Isaia 40; 41; 44.


5 Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

Idoli. Ebr. 'elilim, "nimicuri". Pare a fi un joc de cuvinte între 'elohim, dumnezeii naţiunilor, şi 'elilim, "lucruri de nimic"(vezi 1 Corinteni 8,4).

A făcut cerurile. Pentru că numai Dumnezeu a creat, numai El e demn laudă (Genesa 1,1; Psalm 95,5; 115,15; Isaia 42,5; 44,24; Ieremia 10,11; GC 436, 437).


6 Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în Locașul Lui cel Sfânt.

Slava şi podoaba. [Tărie şi frumuseţe, KJV]. Compară cu 1 Cronici 16,27 unde cuvântul "strălucire" ["veselie" KJV] apare în loc de cuvântul "podoabă" ["frumuseţe" KJV]


7 Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste!

Daţi. Notează repetarea de trei ori a cuvântului în v. 7 şi 8 (cf. repetării asemănătoare a cuvântului "cântaţi" în v. 1 şi 2). Ar trebui să mergem la Casa lui Dumnezeu mai mult pentru a da decât numai pentru a primi. Adevărata rugăciune face mai mult decât să ceară; ea aduce slavă.


8 Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui!

Numelui. Vezi la Psalm 5,11; 7,17. Daruri. Ebr. minchah, un dar de cereale sau de "mâncare"(vezi la Levitic 2,1; Psalm 40,6).


9 Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!

Podoabe sfinte. [Frumuseţea sfinţeniei, KJV]. Vezi la 1 Cronici 16,29; Psalm 29,2.

Tremuraţi. [Temeţi-vă, KJV]. Vezi la Psalm 97,4; vezi la 1 Cronici 16,30.


10 Spuneți printre neamuri: „Domnul împărățește! De aceea lumea este tare și nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.

Domnul împărăţeşte. Vezi Psalm 93,1; 97,1; vezi la 1 Cronici 16,31.

Cu dreptate. Vezi Psalm 67,4; cf. Psalm 9,8; 96,13.


11 Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!

Să se bucure. Toată natura este invitată să se alăture aducând laudă lui Dumnezeu când Hristos vine să anunţe domnia veşnică a dreptăţii (vezi GC 300; Psalm 148,7-10; cf. Psalm 98,7-9). În psalmul acesta, v.11-13 prezintă o pleiadă de personificări poetice.


12 Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie
13 înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, și popoarele, după credincioșia Lui.

El vine. Un tablou sugestiv al venirii lui Hristos pentru a inaugura împărăţia dreptăţii. Repetarea expresiei dă forţă şi viaţă acestui pasaj. Să judece. Venirea lui Hristos la judecată va avea ca rezultat stabilirea ordinii morale pe pământ şi a inaugurării păcii şi fericirii veşnice (vezi Ioan 5,22; Fapte 17,31). Cu dreptate. Vezi Psalm 72,2-4; Isaia 1,1-9. Popoarele. Deoarece calitatea de împărat a lui Mesia este garanţia de bază a împărăţiei veşnice, toţi oamenii sunt chemaţi să se bucure de judecata Lui răscumpărătoare.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-138T 122

3�

ML 288; PK 313

5�

GC 437

6�

PP 34

9�

6T 363

11.13�

GC 300