1 Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Și cum îl umple de veselie ajutorul Tău!

INTRODUCERE -C a şi Psalmul 20, perechea lui, Psalmul 21 este un psalm liturgic menit să fie folosit la serviciul public de închinare. El este un psalm de mulţumire pentru izbânda campaniei pentru care psalmul precedent era o cerere. El are trei părţi: mulţumire directă lui Dumnezeu în numele împăratului (v. 1-7), o cuvântare adresată împăratului (v. 8-12) şi strigătul final de laudă (v. 13). Psalmul prezintă o imagine strălucită a împăratului: demn, victorios, invincibil în puterea lui Dumnezeu.

Cu privire la preambul, vezi p. 616, 627.

1. Împăratul. Versetele 1-7 exprimă recunoştinţa adunării pentru biruinţa pe care Dumnezeu i-a dat-o împăratului. Este bine să se facă recunoaşterea publică a răspunsului la rugăciune. Împăratul este probabil David. Aici expresia ledawid, "de David" sau "pentru David" (vezi p. 616), ar trebui să fie tradusă "despre David".

Ocrotirea puternică. [În puterea Ta, KJV]. Carele şi caii au fost inutili în confruntarea cu tăria lui Dumnezeu (vezi Psalm 20,7). Răsturnarea ordinii ideilor în paralelism este un procedeu retoric preferat: "se bucură... ocrotirea puternică"; "veselie... ajutorul" ["bucurie... tărie"; "salvare... se veseleşte", KJV]. Salvarea lui Dumnezeu fusese anticipată (Psalm 20,5.6,9). Acum e realizată. Tradiţia iudaică veche privea psalmul acesta ca mesianic, aşa cum e arătat de traducerea liberă Targum: "O, Doamne, tăria Ta, împăratul Mesia Se va veseli."


2 I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire)

Dorea. Rugăciunea pentru împărat (Psalm 20,4) a fost ascultată. Expresia "ce-i dorea inima" ["dorinţa inimii", KJV] face acum parte din vocabularul multor limbi. Omul poate să aştepte răspunsuri la rugăciune când dorinţele lui corespund cu dorinţele lui Dumnezeu şi când voinţa Îi este supusă (vezi DA 668).

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p. 629.


3 Căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai pus pe cap o cunună de aur curat.

I-ai ieşit înainte. Literal, "confruntat" (vezi la Psalm 18,5). Dumnezeu Şi-a manifestat îndurarea faţă de împărat venind să-l întâmpine cu binecuvântări (vezi Deuteronom 28,2).

Cunună. Cu semnificaţie metaforică, ca recunoaştere de către Dumnezeu a dreptului împăratului de a domni (vezi 2 Samuel 7,12-16).


4 Îți cerea viața, și i-ai dat-o: o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie.

Totdeauna şi pe vecie. Compară cu formula folosită în rugăciunea pentru împărat (vezi 1 Regi 1,31; Neemia 2,3). Expresia îndreaptă atenţia către continuarea nelimitată a dinastiei împăratului.


5 Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția.
6 Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și-l umpli de bucurie înaintea feței Tale.

Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări. [L-ai făcut cât se poate de binecuvântat, KJV]. Sau "l-ai aşezat să fie binecuvântare". Avraam fusese "pus" în felul acesta să fie o binecuvântare (vezi Genesa 12,2). Dumnezeu a intenţionat ca împăratul -şi fiecare fiu al Lui - să fie nu numai primitor, ci şi împărţitor de binecuvântări (vezi şi Isaia 19,24; Ezechiel 34,26).

Îl umpli de bucurie înaintea Feţei Tale. Vezi la Psalm 4,6; 16,11.


7 Căci împăratul se încrede în Domnul; și bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.

Să nu se clatine. Vezi la Psalm 15,5; cf. Psalm 16,8.


8 Mâna ta, împărate, va ajunge pe toți vrăjmașii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc

Toţi duşmanii tăi. În v. 8-12 adunarea se adresează împăratului. În v. 1-7 "tu" se referă la Dumnezeu; în acest verset, "tu" înseamnă împăratul. Psalmistul priveşte înainte spre biruinţa deplină asupra tuturor duşmanilor, aşa cum biruinţa prezentă întăreşte o astfel de făgăduinţă.


9 și-i vei face ca un cuptor aprins, în ziua când te vei arăta; Domnul îi va nimici în mânia Lui, și-i va mânca focul.

Cuptor aprins. Unele cuptoare ebraice erau probabil încălzite cu lemne; astfel, ele aveau înfăţişarea unui cuptor aprins (vezi Maleahi 4,1). Nimicirea finală a nelegiuiţilor va fi deplină (vezi Apocalipsa 20,14.15).

Te vei arăta. [Mânia, KJV]. De la ebr. paneh, literal "faţă", dar care poate să însemne şi "voinţă", aşa cum au arătat (vezi la Psalm 9,20) textele ugaritice (vezi p. 618, 619). Pasajul ar putea fi deci tradus: "Îi vei face un cuptor aprins când vei voi", adică atunci când Dumnezeu va găsi de bine să o facă.


10 Le vei șterge sămânța de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.

Sămânţa. [Roada, KJV]. Copiii lor (vezi Genesa 30,2; Plângeri 2,20).


11 Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti.

Nu vor izbuti. Cele mai bune planuri ale oamenilor dau greş dacă Dumnezeu Se opune.


12 Căci îi vei face să dea dosul și vei trage cu arcul tău asupra lor.

Asupra lor. [Împotriva feţei lor, KJV]. Aceasta este o imagine plastică a duşmanilor puşi pe fugă de către urmăritori, care le-o ia înainte şi îşi îndreaptă săgeţile către feţele lor.


13 Scoală-Te, Doamne, cu puterea Ta, și vom cânta și vom lăuda puterea Ta.

Scoală-Te. [Fii înălţat, KJV]. Ca şi Psalm 20, acesta se sfârşeşte cu o rugăciune. Psalmistul pune în gura poporului dorinţele lui bune şi profeţii pentru împărat. Acum se îndreaptă spre Iehova şi-L roagă să Se descopere ca izvor a toată tăria poporului Lui (ca în v. 1). Aici este un tablou final de proslăvire universală (vezi Apocalipsa 7,10-12; 12,10; 19,1-3).