1 Énekeljetek az ÚRnak új éneket, énekelj az ÚRnak, te egész föld!

2 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek szabadítását!

3 Beszéljétek el dicsőségét a népek között, csodáit minden nemzet között.

4 Mert nagy az ÚR, és igen dicsérendő, félelmetes minden isten fölött.

5 Mert a népek minden istene csak bálvány, de az ÚR egeket alkotott.

6 Pompa és fenség jár előtte, ékesség és méltóság van az ő szentélyében.

7 Adjatok az ÚRnak, népek nemzetségei, adjatok az ÚRnak dicsőséget és tisztességet!

8 Adjátok meg az ÚRnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be udvaraiba!

9 Boruljatok le az ÚR előtt szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld!

10 Mondjátok a népek között: Az ÚR uralkodik. Bizony megerősítette a fölkerekséget, nem inog, igazsággal ítéli a népeket.

11 Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne lévő!

12 Viduljon a mező és minden, ami rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is

13 az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Igazsággal ítéli majd a világot és hűségével a népeket.