1 Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul.

INTRODUCERE - Psalmul 142 este un apel călduros către Dumnezeu după ajutor într-un timp de necaz mare.

Potrivit cu preambulul acestui psalm , el a fost compus pe când David era ascuns într-o peşteră, dar peştera nu e identificată. Se poate să fi fost Adulam (1 Samuel 22), En-gedi (1 Samuel 24) sau chiar o peşteră nemenţionată în relatarea istorică. Pe temeiul celor din Psalm 142,6 unii gândesc că din cele două menţionate, En-gedi e cea mai probabilă.

Cu privire la preambul, vezi p. 616, 628.

1. Strig [Am strigat, KJV]. Vezi la Psalm 107,13.


2 Îmi vărs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.

Necazul [plângerea, KJV]. Ebr. śiach, care înseamnă şi "îngrijorare". Psalmistul nu se plângea de modul cum lucrase Dumnezeu cu el. El se plângea lui Dumnezeu, nu de Dumnezeu.


3 Când îmi este mâhnit duhul în mine,Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă.

Tu îmi cunoşti. Când psalmistul îşi spunea plângerea, făcea aceasta nu cu gândul să-L informeze pe Dumnezeu , ci să împartă necazurile cu Prietenul său ceresc.


4 Aruncă-Ți ochii la dreapta și privește! Nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu.

La dreapta. Vezi la Psalm 121,5. Nu mă mai cunoaşte. Pare că nimeni nu mai era dispus să recunoască prietenia sa cu psalmistul din cauza primejdiei care o implica.


5 Doamne, către Tine strig și zic: „Tu ești scăparea mea, Partea mea de moștenire pe pământul celor vii.”

Partea mea. Vezi la Psalm 119,57.


6 Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine.
7 Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud Numele Tău! Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare, când îmi vei face bine.

Înconjoare. Ebr. kathar. Forma de aici înseamnă "a se aduna în jurul unei persoane". Evident aceia care erau adevăraţi urmaşi ai lui Dumnezeu au fost bucuroşi când psalmistul a fost eliberat şi au luat parte cu el la adunarea de mulţumire.

Îmi vei face bine. Cu toate că prezentul poate fi plin de greutăţi şi viitorul plin de prevestiri rele, psalmistul priveşte înainte cu încredere spre timpul izbăvirii sale.

Vezi harta următoare.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 4�

MH 172