1 Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine!

INTRODUCERE - Psalmul 35 este unul dintre psalmii de imprecaţie (vezi p. 624). Este strigătul plin de amărăciune al psalmistului când vede că e persecutat de oameni care fuseseră cândva prietenii lui şi care acum îi răsplătesc iubirea cu o ură înverşunată. Psalmul are trei părţi principale, fiecare încheindu-se cu o jurământ de mulţumire: (a) v. 1-10, rugăciune; b) v. 11-18, descriere a duşmanilor; şi (c) v. 19-28, apel pentru intervenţie divină. Unii presupun un fundal istoric posibil în conspiraţia lui Absalom, Ahitofel şi tovarăşii lui ocupând locuri importante în tablou.

Cu privire la preambul vezi p. 116, 627.

1. Apără-mă. Ebr. rib, "a lupta" sau "a conduce un proces împotriva cuiva". Rib este de asemenea rădăcina cuvântului ebraic tradus "aceia care se străduiesc". Pentru a obţine forţa acesteia ar trebui să traducem expresia "luptă, Doamne, cu aceia care luptă împotriva mea". Vezi Psalm 43,1; 1 Samuel 24,15 pentru alte apariţii ale cuvântului rib. Psalmistul se adresează lui Dumnezeu să-l apere împotriva celor care-l învinuiesc pe nedrept. Versetul acesta este un exemplu de paralelism sinonimic.


2 Ia pavăza și scutul și scoală-Te să-mi ajuți.

Pavăza şi scutul. Atât scutul mai mic din Psalm 3,3, cât şi cel mai mare, mai tare din Psalm 5,12 (vezi de asemenea Psalm 18,2); folosit aici pentru a da ideea unei apărări totale.


3 Învârte sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta!”

Împotriva. [Închide calea împotriva celor care mă persecută, KJV]. Forma ebraică tradusă prin expresia aceasta este segor. O schimbare în sagar prin schimbarea punctuaţiei vocalice ne dă un substantiv care a fost interpretat ca însemnând sabia cu două tăişuri numită în greceşte sagaris. Traducerea versiunii KJV este sprijinită de LXX. Versetul Îl descrie pe Dumnezeu în limbaj omenesc, ca pe un războinic care luptă alături de psalmist.

Sufletului. Sau "mie" (vezi la Psalm 16,10).


4 Rușinați și înfruntați să fie cei ce vor să-mi ia viața! Să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea!

Ruşinaţi. În psalmii de imprecaţie, cauza psalmistului se identifică adesea cu cauza Dumnezeului cel drept (vezi Psalm 40,14.15; vezi p. 624).


5 Să fie ca pleava luată de vânt și să-i gonească îngerul Domnului!

Ca pleava. Vezi la Psalm 9,4.

Îngerul Domnului. Compară cu 2 Regi 19,35.


6 Drumul să le fie întunecos și alunecos, și să-i urmărească îngerul Domnului!

Întunecos şi alunecos. Literal, "întuneric şi cădere". Vrăjmaşii vor fugi de pe dealuri întunecoase şi alunecoase.


7 Căci mi-au întins lațul lor, fără pricină, pe o groapă pe care au săpat-o, fără temei, ca să-mi ia viața;

Laţul lor. Pentru comentariu, vezi la Psalm 7,15; 9,15.


8 să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prinși în lațul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară!

Să-i. [Să-l, KJV]. Singularul poate fi folosit aici pentru vrăjmaşii psalmistului, la un loc. Vezi mai mult la Psalm 9,15.16.


9 Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul: se va înveseli de mântuirea Lui.

Sufletul. Sau simplu "eu" (vezi Psalm 16,10). Psalmistul se va bucura nu de nimicirea nelegiuiţilor, ci de mijlocirea lui Dumnezeu.


10 Toate oasele mele vor zice: „Doamne, cine poate, ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit și sărac de cel ce-l jefuiește?”

Toate oasele mele. Tot corpul se bucură.


11 Niște martori mincinoși se ridică și mă întreabă de ceea ce nu știu.

Martori mincinoşi. Literal, "martori ai silniciei". Versetele 11-18 descriu natura vrăjmaşilor psalmistului.


12 Îmi întorc rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu.

Sufletul pustiu. [Prădarea sufletului meu, KJV]. Literal, "lipsa copiilor", imaginea unei persoane cu totul neajutorat. Psalmistul se simte singur pe lume (vezi Psalm 38,11).


13 Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân.

Sac. Haina celor în doliu. Îmi smeream sufletul. Psalmistul jelea, se ruga şi postea pentru aceia care erau acum vrăjmaşii săi. Purtarea lui prietenească din trecut e răsplătită acum prin ostilitatea lor.

Mă rugam cu capul plecat la sân. [Rugăciunea mea s-a întors în sânul meu, KJV]. Mai degrabă "rugăciunea mea - să se [sau se va] întoarcă în pieptul meu!" Psalmistul cere ca rugăciunea sa pentru vrăjmaşii săi să-i fie acordată lui, ca dovadă a sincerităţii atitudinii sale faţă de ei.


14 Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate; cu capul plecat, ca de jalea unei mame.

Cu capul plecat. Formele exterioare de doliu la evrei constau şi din umblarea nespălat şi cu barba nepieptănată (vezi 2 Samuel 19,24). Jalea psalmistului era tot atât de mare ca şi aceea pentru o rudă apropiată.


15 Dar, când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng; se strâng fără știrea mea, ca să mă batjocorească, și mă sfâșie neîncetat.

Când mă clatin eu. [În strâmtoarea mea, KJV]. Literal, "poticnirea". Când psalmistul se poticnea, vrăjmaşii lui se bucurau şi se uneau împotriva lui pentru a-l împiedica să se ridice. Să mă batjocorească. [Nenorociţii, KJV]. Ebr. nekim, "cei loviţi", referindu-se poate la aceia care erau mai puţin tari ca psalmistul, care s-au unit la clevetirea sugerată în acest verset. Mă sfâşie. [M-au sfâşiat, KJV]. Limbile bârfitoare sunt ca dinţii ascuţiţi ai fiarelor sălbatice, care-şi sfâşie prada.


16 Scrâșnesc din dinți împotriva mea împreună cu cei nelegiuiți, cu secăturile batjocoritoare.

Cu secăturile batjocoritoare. Expresia aceasta este obscură în ebraică. LXX zice: "m-au ispitit, m-au batjocorit cu batjocuri." Scrâşneau din dinţi. Vezi Iov 16,9; Matei 13,42.50.


17 Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viața din ghearele acestor pui de lei!

Până când. Vezi la Psalm 13,1. Viaţa. [Scumpul¸ KJV]. Ebr. yechidah (vezi la Psalm 22,20). Puii de lei. Adesea psalmistul îi compară pe vrăjmaşi cu leii (vezi Psalm 10,9; 17,12; 22,13).


18 Și eu Te voi lăuda în adunarea cea mare și Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr.

Te voi lăuda. [Îţi voi aduce mulţumiri, KJV]. Cea de a doua parte a psalmului, ca şi cea dintâi (vezi v. 10) se încheie cu un jurământ solemn şi impresionant de mulţumire.


19 Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu-și facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei!

Fără temei. Pe tot parcursul psalmului scriitorul afirmă deplina sa nevinovăţie. Unii gândesc că aceasta este expresia la care s-a referit Isus când a spus: "M-au urât fără temei" (Ioan 15,25). Totuşi, aceeaşi ideea apare din nou în Psalm 69,4. Întrucât Psalmul 35 nu este strict mesianic, iar Psalmul 69 este în mod clar un astfel de psalm, ar fi mult mai logic să se considere că Isus Se referea la acesta din urmă.


20 Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară.
21 Își deschid gura larg împotriva mea și zic: „Ha! Ha! Ochii noștri își văd acum dorința împlinită!”

Ha! Ha! Vrăjmaşii sunt zugrăviţi ca văzându-şi dorinţa împlinită prin prăbuşirea definitivă psalmistului.


22 Doamne, Tu vezi: Nu tăcea! Nu Te depărta de mine, Doamne!

Tu vezi. Compară cu propoziţia: "până când Te vei uita?" (v. 17). Din acest punct înainte, psalmul este mai liniştit. Nu tăcea. Literal, "nu fi surd" (vezi Psalm 28,1).


23 Trezește-Te și scoală-Te să-mi faci dreptate! Dumnezeule și Doamne, apără-mi pricina!
24 Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine!
25 Să nu zică în inima lor: „Aha! iată ce doream!” Să nu zică: „L-am înghițit!”

Aha! Iată ce doream. Literal, "aha, sufletul nostru!", idiomatic pentru ideea: "Aha! ne-am împlinit dorinţa inimii!" (RSV).


26 Ci să fie rușinați și înfruntați toți cei ce se bucură de nenorocirea mea! Să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce se ridică împotriva mea!
27 Să se bucure și să se înveselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăția mea, și să zică neîncetat: „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!”

Să se bucure. [Să strige de bucurie, KJV]. Deoarece cauza psalmistului este răzbunată.

Vrea pacea. [prosperitate, KJV]. Ebr. shalom, "pace". Psalmului se încheie într-o notă a biruinţei, cu o exclamaţie total diferită de tonul de început.


28 Și atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.

Va spune. Ebr. hagah. Verbul acesta sugerează ideea vorbirii cu glas scăzut, ca al aceluia care nutreşte un gând paşnic. El este tradus "cugetă" în Psalm 1,2. Ta. Mântuirea lui Dumnezeu, nu izbăvirea psalmistului. Contemplarea bunătăţii lui Dumnezeu ne face să nu ne mai gândim la noi. Toate zilele. [Toată ziua, KJV]. Continuu. "Lucrarea credincioasă e lauda şi rugăciunea" (Henry van Dyke).