1 Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!

INTRODUCERE - Psalmul 130 este mărturisirea unui păcătos, care deznădăjduit strigă la Domnul pentru iertare. El recunoaşte că dacă Domnul s-ar purta cu el potrivit cu păcatul lui, cazul lui ar fi deznădăjduit . Domnul Se descoperă acestui păcătos ca un Dumnezeu iertător.

Cu privire la preambul vezi introducere la Psalm 120; vezi şi p. 625, 627.

1. Din fundul adâncului. Lat. de profundis; de aceea, psalmul acesta a fost numit Psalmul deprofundis. Psalmistul era într-un necaz mare, dar recunoştea că Domnului îi face plăcere să răspundă la rugăciune în împrejurări de felul acesta.


2 Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!

Ai păstra... aducerea aminte [Ai nota, KJV]. Literal, "ai observa", "ai urmări". Pentru a putea sta în marea zi a cercetării, noi trebuie să ne sprijinim total pe harul iertător şi pe iubirea plină de îndurare a lui Dumnezeu şi să invocăm neprihănirea lui Hristos.


3 Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?
4 Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut.

Iertare. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să ierte pe păcătosul care se pocăieşte. Natura lui este îndurătoare şi iertătoare. Dar există nişte condiţii necesare pentru obţinerea iertării (vezi la Psalm 32,1).


5 Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește, și aștept făgăduința Lui.

Eu nădăjduiesc. S-ar putea ca răspunsul să nu vină atât de grabnic cum ar fi dorit psalmistul, dar datorită încrederii lui în cuvântul acela el aşteaptă răbdător şi plin de speranţă. Chiar dacă noaptea întristării ar părea lungă, el ştie că dimineaţa se va arăta în curând. Când norii negrii şi trişti ai nopţii se dau la o parte, vor fi văzute razele strălucitoare ale "Soarelui dreptăţii" [KJV] (vezi Maleahi 4,2).


6 Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața.
7 Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare!

Israel, pune-ţi nădejdea. Psalmistul cerea poporului său să se alăture lui în această fericită nădejde. Îndurarea. Ebr. chesed, "dragoste divină" (vezi Nota suplimentară la Psalm 36). Belşug de răscumpărare. Dumnezeu are putere nelimitată. El poate şi vrea, da, Îi place să facă pentru noi "nespus mai mult decât cerem sau gândim noi"(Efeseni 3,20).


8 El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

El. Emfatic în ebraică. În nimeni altul nu e mântuire (Matei 1,21; Fapte 4,12). Psalmistul a ieşit din adâncurile unui simţământ zdrobitor al păcatului şi stă acum pe vârful muntelui mântuirii şi al iertării. COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

3-8TM 15

6�

TM 445

7�

COL 245