Planul măreț al lui Dumnezeu

Text de memorat

„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 6:23

În prima zi de Sabat a lumii noastre, totul era perfect şi toate erau într-o armonie desăvârșită, cu excepția lui Satana şi a îngerilor lui. Adam şi Eva așteptau cu nerăbdare ca Dumnezeu Fiul să îi viziteze. Voiau să îi spună tot ceea ce învățaseră şi făcuseră şi nu încetau să Îi mulțumească pentru lumea cea frumoasă şi pentru grădina lor. Şi Domnului îi plăcea să stea cu ei. El îi crease pentru a fi prietenii Săi. Şi îi iubea cu toată ființa Sa. Când a fost creat Adam, Domnul i-a arătat cei doi pomi speciali din grădină. Cum se numeau acești pomi şi ce a spus Domnul despre ei? Geneza 2:9,16,17

Dumnezeu S-a asigurat că Adam şi Eva știau povestea tristă al lui Satana, care a devenit invidios pe propriul Creator şi care dorea să fie chiar el Creatorul însuși. Le-a spus că Satana mințise cu privire la Dumnezeu Tatăl şi că fiecare înger din cer hotărâse pe cine să creadă. Cea mai mare parte a îngerilor au ales să îi rămână credincioși lui Dumnezeu Tatăl şi lui Dumnezeu Fiul, Creatorul lor. Dar o treime din îngeri aleseseră să fie de partea celui rău. Dumnezeu le-a povestit lui Adam şi Evei despre cumplitul război din cer şi că atunci când Satana a pierdut, acesta împreună cu îngerii lui au părăsit cerul.

Pentru ca totul să fie corect, Adam şi Eva trebuiau să aleagă și ei cui să îi slujească, la fel cum îngerii şi locuitorii celorlalte planete avuseseră această posibilitate. Dumnezeu nu îi forța să Îl iubească şi să aibă încredere în El. Adam şi Eva nu își puteau imagina în momentul acela să nu îi fie credincioși lui Dumnezeu, pentru că Îl iubeau. Probabil că s-au bucurat când Domnul le-a spus că Satana nu avea acces pe noua planetă decât la pomul cunoștinței binelui și răului. Nu ştim cât timp a trecut până ce Satana şi-a dus la îndeplinire planul de a pune mâna pe lumea noastră. Probabil că au trecut mai mult de câteva zile şi luni de când procesului creaţiei se încheiase. Ştim că Dumnezeu venea, se plimba şi vorbea cu Adam şi Eva în fiecare zi. Cu câtă nerăbdare așteptau ei acest moment!
Aplicaţie: Petreci timp cu Dumnezeu în fiecare zi? El abia așteaptă să se întâlnească cu tine!

Îngerii îşi aminteau foarte bine cât de ingenios îi ispitise Satana în cer şi i-au avertizat pe Adam şi pe Eva să rămână mereu împreună şi să se țină departe de pomul cunoștinței binelui şi răului. Într-o zi, la scurtă vreme după ce au fost avertizați, Eva a observat dintr-o dată că era singură. În timp ce îngrijea bucuroasă plantele şi florile, s-a îndepărtat de Adam fără să își dea seama şi a realizat că era aproape de pomul interzis.

Ce ar fi trebuit să facă imediat? Cu siguranță, ar fi trebuit să fugă de îndată la Adam. Dar, în loc să facă asta, ea a continuat să privească acel pom şi fructele lui minunate. Nu se putea abține să nu întrebe cum un lucru aşa de frumos şi perfect ar putea face rău cuiva. Când, deodată, o voce suavă a vorbit din pom, Eva a fost foarte surprinsă. S-a apropiat să privească. Vocea venise de la șarpele vorbitor – cea mai strălucitoare dintre toate creaturile Domnului. Șarpele se odihnea în pom, mâncând din fruct şi îi vorbea Evei. In realitate era vocea lui Satana, care se folosea de frumusețea șarpelui pentru a o amăgi pe Eva, la fel cum se folosește de lucruri frumoase şi de oameni pentru a ne înșela. I-a spus cât de frumoasă este. Apoi i-a pus o întrebare simplă. Care a fost aceasta? Geneza 3:1

Cât de inteligent! A fost ceva asemănător cu: „Apropo, a zis Dumnezeu într-adevăr că nu trebuie să mâncați din orice fruct al acestei frumoase şi perfecte grădini?” Şi Eva a făcut o altă mare greșeală răspunzându-i. Geneza 3:2 și Geneza 3:3 Ce a spus șarpele apoi? Geneza 3:4 și Geneza 3:5

Eva a ezitat. În timp ce privea șarpele cel frumos, a început să se întrebe. Încerca Dumnezeu cu adevărat să îi țină departe de puterea şi înțelepciunea Lui? Era ușor de observat că șarpele mâncase din fructul acelui pom şi nu murise. De fapt, era la fel de simplu de văzut că fructul acela îl făcuse capabil să vorbească şi să gândească, asemenea oamenilor. Aşa gândea Eva în timp ce se uita lung la pom şi la șarpe.
Aplicaţie: De ce este periculos să fii curios față de păcat?

Este oare posibil ca Dumnezeu să nu ne fi spus tot adevărul despre acest pom?”, se întreba Eva în timp ce privea șarpele cel frumos. „Dacă eu şi Adam vom mânca acest fruct, vom avea aceeași putere ca Dumnezeu? Iată ce efect a avut asupra șarpelui.” „Hai, încearcă”, a îndemnat-o șarpele cu minunata sa voce muzicală, în timp ce îi întindea un fruct.

Eva a ezitat. Pe cine trebuia să creadă Eva: pe Dumnezeu sau pe șarpe? Apoi, nestăpânindu-se, a luat fructul şi a mâncat din el. Era delicios. Deodată,un gând nou a străfulgerat-o şi un fior i-a trecut prin corp. S-a grăbit să îi spună lui Adam ce se întâmplase şi i-a dat şi lui să mănânce. Adam s-a uitat la frumoasa lui soție. Ochii ei fermecători trădau o emoție puternică în timp ce îi povestea ce se întâmplase şi cât de diferit se simțea acum. Însă Adam a conștientizat că Eva alesese să asculte de Satana, în loc să asculte de Dumnezeu şi i-a reamintit că Domnul spusese că în ziua în care vor mânca din fructul acelui pom, vor muri.

Multe gânduri se conturau în mintea lui Adam în timp ce Eva insista în a-l convinge că Satana avea dreptate. Cum putea suporta ideea de a-şi pierde frumoasa soție? Ar fi fost prea groaznic. A hotărât că mai bine moare cu ea decât să trăiască fără ea şi, repede, a luat fructul şi a mâncat din el. Pentru puțină vreme, Adam a simțit același fior ca Eva. Dar, deodată, acoperământul de lumină care îi îmbrăca a dispărut. Pentru prima oară, au simțit că le este frig. Ce au făcut? Geneza 3:6,7 Cât de repede s-a schimbat totul! Gândurile lor erau deja diferite! Sentimentele lor se schimbaseră. Erau amândoi înspăimântați şi au alergat să se ascundă. Dar până la urmă au stat în fața Creatorului iubit, tremurând. Geneza 3:8-13
Aplicaţie: Ai făcut vreodată ceva rău doar pentru a-ți păstra prietenii? Cum îți poți ajuta prietenii să facă alegeri bune?

Nu fructul oprit a fost cel care i-a făcut pe Adam şi Eva atât de diferiți, dintr-odată. Dumnezeu a făcut acel fruct şi tot ceea ce a făcut Domnul era „foarte bun”. Geneza 1:31 Se simțeau altfel deoarece nu Îl ascultaseră pe Dumnezeu, iar lucrul acesta însemna că păcătuiseră. Acum erau păcătoși şi le era frică.

„Femeia pe care mi-ai dat-o...”; „șarpele pe care l-ai făcut m-a înșelat”, au spus ei. În loc să-şi recunoască greșeala, făceau exact ceea ce făcuse Satana în cer. Îl învinuiau pe Dumnezeu. Satana era bucuros. Se gândea că acum va fi conducătorul acestei lumi şi al locuitorilor ei și că oamenii vor mânca din pomul vieții şi vor fi nemuritori, în loc să moară, aşa cum a zis Domnul. De aici de pe pământ, el urma să își continue războiul împotriva lui Dumnezeu. Când Domnul le-a vorbit lui Adam, Evei şi șarpelui, Satana asculta cu atenție. El a auzit că Domnul l-a blestemat pe șarpele cel frumos, spunându-i: „să te târăști pe pântece și să mănânci țărână toată viața”, dar Satana știa că, de fapt, Dumnezeu vorbea cu el. El fusese un înger frumos şi important, iar acum era rău şi nelegiuit; şi, într-o zi, urma să fie distrus. De asemenea, ce a spus Dumnezeu l-a făcut pe Satana să realizeze că Adam şi Eva încă puteau alege să se elibereze de sub stăpânirea lui şi să îi fie credincioși lui Dumnezeu din nou. Dumnezeu urma să îi ajute pe oameni să urască păcatul şi pe cel rău. Geneza 3:14,15,22,23

Satana era furios. De fapt, nu câștigase războiul. Adam şi Eva încă puteau alege şi exista oarecum o speranță pentru ei să se elibereze de sub stăpânirea lui. Ce fel de plan avea Dumnezeu? Satana voia neapărat să afle şi să îl distrugă. Adam şi Eva au fost alungați din grădina cea frumoasă şi nu mai aveau voie să se întoarcă niciodată acolo. Spini înțepători şi mărăcini aveau să răsară din
pământ. Vremea, care întotdeauna fusese frumoasă, se schimbase; aşa că Domnul le-a făcut haine de piele de animal pentru a se îmbrăca. Geneza 3:21 Și toate acestea s-au întâmplat pentru că Eva alesese să îl creadă pe Satana în loc să asculte de Dumnezeu şi deoarece Adam o iubise pe Eva mai mult decât pe Dumnezeu. Ce trist! Au știut Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus) şi Duhul Sfânt din veșnicie ce se va întâmpla în lumea noastră? Cu siguranță! Şi doar Ei au știut și teribilul preț ce trebuia plătit pentru răscumpărarea lumii. Însă Şi-au dorit atât de mult să fie împreună cu noi, oamenii, încât au considerat că merita prețul.
Aplicaţie: Care sunt câteva din consecințele neascultării noastre?

Îngerii credincioși şi locuitorii lumilor necăzute în păcat erau foarte triști privind ce se întâmpla cu Adam, cu Eva şi cu lumea noastră. Dar când Dumnezeu le-a destăinuit planul Lor, că Isus, Creatorul lor iubit, într-o zi, va lua chip de om şi va muri pentru a salva omenirea, aceștia au plâns. Îngerii L-au rugat să îi lase pe ei să moară în locul Lui. Atunci când Domnul le-a spus şi lui Adam şi Evei despre planul salvării lor, şi ei L-au implorat să îi lase pe ei să moară în locul Creatorului lor scump. Însă Dumnezeu îi iubea şi doar planul Lui îi putea salva pe oamenii păcătoși. Satana afirmase că Dumnezeu este egoist, că, de fapt, nu îi iubește pe oameni şi că este imposibil ca aceștia să asculte de Legea Sa. Așadar, în minunatul plan pentru salvarea noastră, Dumnezeu Fiul urma să devină om, pentru a demonstra că Satana mințea. Isus rămânea Dumnezeu pentru totdeauna, dar nu avea să Își folosească puterea Sa dumnezeiască nici o singură dată în folosul Său. Satana avea să Îl ispitească mai mult decât a fost vreodată ispitită oricare ființă umană, dar El urma să depindă de Tatăl Său cel ceresc în fiecare moment pentru a nu păcătui.

Exact asta trebuie să facem şi noi. Isus va lua asupra lui toate păcatele noastre, ca şi cum El Însuși le-ar fi făcut. Ce groaznic trebuie să se fi simțit! Povara acestor păcate urma să Îl despartă de Tatăl Său cel iubitor. Apoi urma să moară de o moarte teribilă, pe cruce, luând asupra Sa groaznica pedeapsă pe care fiecare dintre noi o merităm. Dar la sfârșit, cei care vor alege să Îl iubească, să aibă încredere şi să asculte de El vor fi salvați pentru totdeauna; Satana şi îngerii lui vor fi nimiciți pentru totdeauna. Întregul univers va vedea că Satana a fost un mincinos crud şi nelegiuit. Vor afla cu certitudine că „Dumnezeu este iubire”. 1 Ioan 4:16 Asemenea unui râu adânc, mare şi murdar, păcatul ne-ar fi despărțit de cer pentru totdeauna dacă Isus nu ar fi devenit un pod între lumea noastră căzută şi Dumnezeu, singura Sursă a vieții. Isaia 59:1,2 Când a venit momentul ca Fiul lui Dumnezeu să Își ducă la îndeplinire planul, nu ne putem imagina cât de greu a fost pentru Dumnezeu Tatăl să Îl lase să facă acest lucru, pentru că Dumnezeu trebuia să privească tot ceea ce urma să I se întâmple. Dar ne-au iubit atât de mult, încât ar fi făcut orice pentru ca noi să trăim cu Ei din nou.
Aplicaţie: De ce a fost Isus dornic să moară pentru noi? Ioan 3:16

Urmau să treacă mii de ani până când Isus avea să îmbrace natura umană şi să moară pentru a ne salva pe noi. Până în acel moment, ştia că oamenii vor avea nevoie de ceva care să le amintească zilnic de dragostea pe care Isus o are pentru fiecare dintre noi. Dragostea Lui este aşa de mare, încât Şi-a însușit păcatele noastre ca şi cum ar fi fost ale Lui şi a permis ca acele păcate să Îl despartă de Dumnezeu şi să Îl omoare. Citește Matei 27:46 şi Ioan 3:16 cu atenție şi meditează un pic la aceste versete.

Dumnezeu voia ca Adam să își amintească faptul că păcatul ucide, astfel că i-a spus cum să construiască un altar de pietre. Apoi, Domnul i-a zis să aducă un miel, să își pună mâinile deasupra capului său şi să își mărturisească groaznicul păcat pe care el şi Eva îl făcuseră alegând să nu asculte. Apoi, Domnul i-a zis să jertfească mielul. Adam a tremurat. Nu ucisese niciodată nimic; nu văzuse niciodată nimic murind, nici măcar o frunză. Acum a înțeles că din cauza păcatului lor, Isus trebuia să moară. Mielul îl reprezenta pe Isus. Adam tremura în timp ce își ridica cuțitul şi asculta. El şi Eva au plâns când au văzut sânge pentru prima dată şi când au văzut mielul murind. Apoi, Dumnezeu i-a spus lui Adam să pună mielul pe altar. Adam a ascultat din nou. Un fulger din cer a mistuit mielul. Trebuie să fi plâns şi Dumnezeu Tatăl, în timp ce privea şi se gândea la moartea cumplită de care Isus urma să aibă parte, nu doar pentru Adam şi Eva, ci pentru noi toți.

Adam şi Eva au plâns amarnic când au conștientizat, mai mult ca oricând înainte, urmările păcatului lor. O, cât de rău le părea! Pentru a le aminti atât lor, cât şi copiilor lor ce groaznic era păcatul, Dumnezeu le-a spus să jertfească miei pe altar. Făcând asta, ei vor demonstra că au crezut promisiunea lui Isus că va veni şi va muri din cauza neascultării lor. Păcatul a schimbat lumea noastră perfectă, care a devenit ținutul dușmanului. A devenit o zonă de război, iar Isus este singura Cale sigură în această lume. Ioan 14:6

Dacă privești cronologia de mai jos, vei vedea când au păcătuit prima dată Adam şi Eva, când a venit Isus în lumea noastră, când S-a jertfit şi în ce perioadă a istoriei planetei noastre ne aflăm noi acum. Biblia spune că: „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.” Ioan 15:13 Există oare o dragoste mai mare decât iubirea arătată de Domnul lui Adam, Evei și fiecăruia dintre noi?
Aplicaţie: Cum Îi poți mulțumi lui Dumnezeu pentru dragostea Lui minunată față de noi?