1 Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim Numele Tău, Preaînalte,

INTRODUCERE. - Psalmul 92 este o cântare liturgică pentru celebrarea nimicirii răului şi a triumfului şi fericirii copiilor credincioşi ai lui Dumnezeu. Psalmul a fost inspirat de comuniunea poetului cu Creatorul în ziua de Sabat şi de observarea puterii lui Dumnezeu în natură (vezi DA 281, 282). Tradiţia spune că el era cântat de leviţi dimineaţa cu prilejul jertfei de băutură, la jertfirea primului miel (vezi Neemia 28.3-9). El continuă să fie cântat la serviciul din Sabat al sinagogii moderne. În Sabat e bine să ne întoarcem privirile de la problemele împovărătoare ale acestei lumi şi să le îndreptăm spre lumea veşnică, unde vom fi trăi fără îndoieli şi frământări.

Cu privire la preambul, vezi p. 627.

1. Să mărim. [ Să cântăm laude, KJV]. Lauda e deosebit de potrivită în ziua de Sabat (vezi Ed

251). Numele. Vezi la Psalm 5,11; 7,17. Prea Înalte. Ebr. 'Elyon (vezi vol. I, p. 173).


2 să vestim dimineața bunătatea Ta, și noaptea, credincioșia Ta,

Dimineaţa. Vezi la Psalm 5,3; cf. Plângeri 3,23; SC 74, 75.

Noaptea. [În fiecare noapte, KJV]. Literal, "nopţile" (vezi la Psalm 4,4; cf. Psalm 16,7). Legea mozaică avea orânduiri pentru închinarea de dimineaţă şi de seară prin instituirea jertfei de dimineaţă şi de seară (vezi Exod 29,38-39).


3 cu instrumentul cu zece corzi și cu lăuta, în sunetele harpei.

Cu instrumentul. Vezi la Psalm 33,2; cf. Psalm 57,8. Versetul sugerează folosirea psalmului la serviciul public de închinare. Instrumentele nu erau folosite în închinarea personală.


4 Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale.

Cu lucrările Tale. Fie lucrarea creaţiunii, celebrată prin instituţia Sabatului (DA 282), fie lucrările lui Dumnezeu în general, fie vreo manifestare aparte a puterii lui Dumnezeu. Cânt de veselie. Sau "voi striga de bucurie".


5 Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale!

Lucrarea mâinilor Tale. Vezi la Psalm 40,5.

Gândurile. Planurile şi intenţiile lui Dumnezeu, aşa cum sunt descoperite în creaţiune şi în providenţa Lui continuă, sunt mai presus de puterea de pricepere a omului (vezi Isaia 55,8.9; Romani 11,33.34; cf. 1 Corinteni 2,9).


6 Omul prost nu cunoaște lucrul acesta, și cel nebun nu ia seama la el.

Omul prost. Oameni ignoranţi, needucaţi, insensibili, nepricepuţi nu pot înţelege.


7 Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie.

Ca iarba. Problema care îl frământa pe Iov (Iov 21,7-21) şi care apare atât de des în psalmi (vezi Psalm 73,12-15) nu tulbură pe autorul psalmului acestuia. Ea este expusă şi imediat rezolvată prin înţelegerea faptului că triumful nelegiuiţilor este urmat de nimicire (vezi Psalm 73,18-20). Nimicirea este rezultatul firesc şi inevitabil al nelegiuirii.


8 Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci!

Înălţat. [Prea Înălţat, KJV]. Dumnezeu, neafectat de prosperitatea sau de căderea celor nelegiuiţi, rămâne întronat în înălţime (vezi Ed 173; MH 417).


9 Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată vrăjmașii Tăi pier: toți cei ce fac răul sunt risipiți.

Pier. [Vor pieri, KJV]. Repetarea expresiei "iată vrăjmaşii Tăi" accentuează ideea că, întrucât Dumnezeu trebuie să fie înălţat, nelegiuiţii trebuie să piară. Cei ce fac răul. Vezi v. 7.


10 Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu untdelemn proaspăt.

Puterea. [Cornul, KJV]. "Cornul", un simbol al puterii (vezi Deuteronom 33,17). Psalmistul avea atâta încredere în prietenia sa cu Dumnezeu încât se aştepta că Dumnezeu îl va ridica.

Bivolului. [Unicornului, KJV]. Un bou sălbatic (vezi la Iov 39,9).

Untdelemn proaspăt. Nu untdelemn vechi, rânced (vezi Psalm 23,5).


11 Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei, și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi.
12 Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban.

Înverzeşte. [Înflori, KJV]. Vezi Psalm 1,3; 52,8; Osea 14,5.6; MH 286. Finicul. [Palmierul, KJV]. Palmierul era lăudat pentru capacitatea lui de a rămâne verde şi iarna şi vara (vezi Cântarea cântărilor 7,8; Ieremia 10,5). Notează contrastul cu vers 7.9.11. Ca cedrul. Vezi Psalm 29, 5; 104,16.17; vezi 5 T 514, 515.

La bătrâneţe. Cei drepţi vor continua să fie rodnici şi să-L preamărească pe Dumnezeu prin faptele lor bune. Vârsta înaintată poate fi cea mai rodnică parte a vieţii unui om. Anii de pensie ar putea să fie cei mai prolifici.

Plini de suc şi verzi. [Graşi şi înfloritori, KJV]. Ei vor fi sănătoşi şi puternici. Metafora începută în v. 12 este susţinută.


13 Cei sădiți în Casa Domnului, înverzesc în curțile Dumnezeului nostru.
14 Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi,
15 ca să arate că Domnul este drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire.

Să arate. Faptul că vârsta înaintată a celor drepţi este fericită şi rodnică dovedeşte credincioşia lui Dumnezeu, şi arată că El Îşi respectă promisiunile. Nu este nelegiuire. [Nu e dreptate, KJV]. Ultimele două propoziţii ale versetului depind probabil de prima propoziţie a versetului, "ca să arate că Domnul este drept".

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-48T 12

2�

ML 200

4�

MH 463

4.5�

DA 282

12�

Ed 116; PP 450; 5T 514

12-14�

MH 286

13�

2T 466