1 Către Domnul strig în strâmtorarea mea, și El m-ascultă.

INTRODUCERE - Potrivit cu PP 664, David a compus Psalmii 120 şi 121 la scurt timp după moartea lui Samuel. Dispariţia acestui om evlavios a fost o mare pierdere pentru David personal. El recunoştea că acum, influenţa lui Samuel fusese înlăturată, Saul avea să-l urmărească cu o furie mai mare ca oricând.

Vorbitorul de rău (v.2) este cel mai probabil Saul, deşi a fost sugerat şi Doeg Edomitul (1 Samuel 26,19).

E destul de multă nesiguranţă cu privire la sensul expresiei "o cântare a treptelor", poate tradusă mai bine tradusă "o cântare a suirilor", care apare în preambulul la acest Psalm şi în preambulurile la Psalmii 121-134. Explicaţia cea mai probabilă este că aceşti psalmi erau folosiţi ca psalmi de călătorie, cântaţi în timp ce copiii lui Israel se îndreptau spre Ierusalim pentru sărbătorile anule (vezi PP 538; vezi şi p. 625, 627).

Vezi harta următoare.

1. El m-ascultă. Literal, "El mi-a răspuns". Nu numai că Domnul ascultă rugăciunile, dar El şi răspunde potrivit cu nemărginita Sa înţelepciune.


2 Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare!

Limba înşelătoare. Vezi introducerea la Psalm 120. Despre puterea limbii, vezi Iacob 3,5.6. Când cineva e vorbit de rău, poate să afle afla mângâiere în cuvintele lui Isus (Matei 5,10-12).


3 Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare?

Limbă înşelătoare [Limbă mincinoasă, KJV]. Bârfa otrăveşte şi degradează sufletul celui care vorbeşte de rău pe semenul său şi aduce neînţelegere şi ceartă între oameni.


4 Săgeți ascuțite de războinic cu cărbuni aprinși de ienupăr.

Săgeţi ascuţite. Versetul 4 este răspunsul la întrebarea din v. 3. Evident, aceste săgeţi ascuţite reprezintă plata pe care Domnul o dă bârfitorului.

Ieniper. Ebr. rethamim, despre care se crede că este o plantă numită grozamă, un copăcel cu ramuri multe, dar cu frunze puţine (vezi la Iov 30,4). Din această plantă arabii fabrică astăzi un mangal de bună calitate care produce un foc extrem de puternic.


5 Vai de mine că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului!

Meşec. Vezi la Genesa 10,2.

Chedarului. Vezi la Genesa 25,13. Meşecul şi Chedarul sunt evident folosite ca simbol pentru ţinuturile unde a fost exilat David.


6 Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea.

Urăsc pacea. Poate o referire la regele Saul (vezi introducere la Psalm 120).


7 Eu sunt pentru pace; dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Eu sunt pentru pace. Literal, "eu sunt pacea". Încercările lui David de a trăi paşnic cu Saul şi consilierii răi ai acestuia li s-a răspuns cu ură şi vrăjmăşie.