1 Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fărădelege!

INTRODUCERE. - Vezi introducerea la Psalmul 42 şi notează a treia apariţie a refrenului în Psalmul 43,5. Psalmul 43 este unicul psalm din Cartea a doua (vezi p. 626) fără preambul.

1. Apără-mi. Ebr. rib, "a susţine", "a conduce un proces împotriva" (vezi la Psalm 35,1; cf. 1 Samuel 25,15) Unui neam nemilos. [O naţiune ticăloasă, KJV]. Psalmistul se referă probabil la propria sa

naţiune, pe care o cunoaşte ca fiind departe de idealul lui Dumnezeu. De fărădelege. Probabil este vorba la modul colectiv de vrăjmaşii psalmistului.

2 Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește: pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?

Pentru ce? Întrebarea din Psalm 42,9 e repetată într-o formă mai accentuată. David nu e numai uitat, e şi lepădat.


3 Trimite lumina și credincioșia Ta, ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele Tău cel sfânt și la locașurile Tale!

Lumina şi credincioşia Ta. [lumina şi adevărul, KJV]. Mila şi credincioşia (vezi Psalm 4,6; 25,10; 26,3; 27,1; 36,9; 1 Ioan 1,5).

Muntele Tău cel sfânt. Dacă psalmul a fost scris după cucerirea Ierusalimului de către David (vezi introducerea la Psalmul 42), expresia se referă evident la muntele Sion. Înainte de construirea Templului, chivotul era adăpostit într-o locuinţă temporară, în Ierusalim (2 Cronici 1,3.4). Cortul vechi era la Gabaon (1 Cronici 16,39).


4 Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea și Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

Bucuria şi veselia mea. Literal, "bucuria veseliei mele".

Arfa. Ebr. kinnor, "liră" (vezi la Psalm 33,2.3; vezi p.34). Când bucuria nu poate fi exprimată în cuvinte, muzica vorbeşte mult mai mult decât cuvintele.


5 Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda: El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Pentru ce te mâhneşti? Refrenul la Psalmul 43 sau a treia apariţie a refrenului în întreaga elegie, dacă Psalmii 42 şi 43 sunt consideraţi un tot unitar (vezi la Psalm 42,5.11). În ebraică refrenul de aici este identic cu refrenul din Psalmul 42,11. Câteva manuscrise ebraice şi LXX au toate trei refrenele de formă practic identică (vezi Psalm 42,11). În refrenul acesta se află sinteza experienţei creştinului ca om: problema suferinţei, asigurarea ajutorului, încrederea privind biruinţa finală prin credinţă (vezi 1 Ioan 5,4).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE. 3�

ML 321

5�

6T 480