1 Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui!

INTRODUCERE - Psalmul 149 este al patrulea dintre "Psalmii aleluia" (vezi Introducere la Psalm 146). Tonul Psalmului e triumfător şi plin de bucurie. Cu privire la autorul Psalmului, vezi FE 371.

1. Cântare nouă. Dumnezeu doreşte ca sfinţii Săi să-şi înnoiască zi de zi experienţa spirituală (vezi Luca 9,23; 2 Corinteni 4,16). Fiecare consacrare nouă ar trebui să aducă o cântare nouă. Întrucât îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineaţă, recunoştinţa şi mulţumirea noastră ar trebui să fie de asemenea noi.

Credincioşilor [Sfinţilor, KJV]. Ebr. chasidim (vezi Nota suplimentară la Psalm 36).


2 Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor!
3 Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu harpa!

Jocuri. Jocul sacru al bucuriei sfinte era ceva deosebit de dansurile frivole şi înjositoare ale vremurilor prezente. Toba [Tamburină, KJV]. O tobă mică de mână (vezi p. 30).


4 Căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i.
5 Să salte de bucurie credincioșii Lui, îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor!

Să scoată strigăte de bucurie [Să cânte tare, KJV]. Ebr. ranan, "a scoate un chiot de bucurie". Vigoarea limbajului denotă tăria convingerii lui David în privinţa aceasta.


6 Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, și sabia cu două tăișuri, în mâna lor,

Sabia cu două tăişuri. Despre v. 6-9, vezi Nota suplimentară la Iosua 6; vezi şi la 2 Cronici 22,8; Psalm 44,9.


7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele;
8 să lege pe împărații lor cu lanțuri, și pe mai marii lor, cu obezi de fier,
9 ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul. Psalmul se încheie cu încă un "aleluia"(vezi v. 1; vezi la Psalm 146,1.10; 147,20; 148,14).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 4�

MB 32; ML 253; SL 13