1 Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.

INTRODUCERE - Psalmul 125 dezvoltă ideea că cei drepţi pot să fie siguri că Dumnezeu veghează mereu asupra lor. Aşa cum Ierusalimul e în siguranţă datorită poziţiei lui geografice, tot aşa cei care se încred în Dumnezeu sunt apăraţi de uneltirile celor răi. Ei sunt ocrotiţi de toate săgeţile arzătoare ale vrăjmaşului.

Cu privire la preambul, vezi introducere la Psalm 120, de asemenea p. 625, 627.

1. Muntele Sionului. Vezi la Psalm 48,2


2 Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum și până în veac.

Înconjurat Ierusalimul. Ierusalimul era fără pereche prin aşezarea lui pe un lanţ de munţi (vezi la Psalm 48,2), separat de înălţimile înconjurătoare prin valea Chedron la răsărit, valea lui Hinnom la miazăzi şi cetatea veche prin Valea Tyropoeon la apus. Înălţimile înconjurătoare erau în general superioare. Muntele Măslinilor, de pildă, ajunge la o altitudine de aproape 830 m în cel mai înalt punct al lui, în comparaţie cu o altitudine de aproximativ 753 m în cel mai înalt punct al cetăţii vechi.

Înconjoară Domnul pe poporul Său. După cum această centură de munţi încercuieşte cetatea, tot aşa cercul tot mai larg al iubirii lui Dumnezeu înconjoară pe poporul Său. Cercul acesta îl ţine în staulul Său şi totodată îi împiedică să pătrundă în interior pe cei care le-ar putea face rău.


3 Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire.

Toiagul de cârmuire al răutăţii. Sceptrul păgânilor. Cei drepţi nu vor mai fi dominaţi de cei răi, ca nu cumva oprimarea prelungită şi asocierea repetată cu oamenii răi să-l determine pe Israel să adopte unele din căile lor rele.


4 Doamne, varsă-Ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană!
5 Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău! Pacea să fie peste Israel!

Pacea. În contrast cu confuzia şi neliniştea în care se găsesc nelegiuiţii, cei drepţi au parte de pace (vezi Psalm 122,6-8).COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1.2PP 538

1-3�

AA 86