1 Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție; Domnul este îmbrăcat și încins cu putere: de aceea lumea este tare și nu se clatină.

Psalmul 93 preamăreşte pe Iehova ca Suveran al universului. El este un tablou al măreţei înscăunări a Dumnezeirii pe un tron aşezat din veşnicie în veşnicie. Psalmul este primul dintr-o serie de psalmi împărăteşti (Psalm 93-101) care Îl glorifică pe Dumnezeu în calitatea de Creator şi Domn. Psalmul 93 arată puterea Lui manifestată la creaţiune, prin biruirea vrăjmaşilor Săi, prin credincioşia Cuvântului Său şi prin sfinţenia Casei Sale. LXX cuprinde în preambulul său expresia: "pentru ziua dinaintea Sabatului".

1. Este tare. [Întărită, KJV].


2 Scaunul Tău de domnie este așezat din vremuri străvechi; Tu ești din veșnicie!

Veşnicie. Vezi Psalm 90,1.2; 8T 270.


3 Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere.

Râurile. [Năvălirile apelor, KJV]. Sau "râurile". Aici apele ar putea reprezenta popoare, oştiri năvălitoare (vezi Isaia 8,7.8). Sau psalmistul poate Îl preamăreşte pe Dumnezeu ca Atotputernic peste creaţiunea Sale.


4 Dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cerești.

Mai puternic. Versetul 4, răspunsul la v. 3, poate că a fost cântat ca un dialog.


5 Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfințenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile.

Cât vor ţine vremurile. [Pururi, KJV]. Numai veşnicia va fi destul de mare pentru a arăta faptul că sfinţenia caracterizează cârmuirea Casei lui Dumnezeu. Sfinţenia este caracteristica suveranităţii divine. Numai în veşnicie oamenii care sunt astăzi muritori, mărginiţi vor începe să înţeleagă caracteristicile nemărginite ale Dumnezeirii.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1, 28T 271