1 Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,

INTRODUCERE -Psalmii 20 şi 21 sunt psalmi pereche, de tip liturgic, fără îndoială, primul de cântat pentru împărat, când era gata să plece la război; cel de-al doilea de cântat la reîntoarcerea lui în triumf. Psalmul 20 sugerează o aranjare de antifon pentru ritualul serviciului: v. 1-5 să fie cântate de adunare, v. 6-8, de împărat sau de un levit, v. 9 de către popor. Preambulul versiunii siriace spune că el a fost compus cu prilejul războiului cu sirienii şi amoniţii (2 Samuel 10). Cu privire la autorul psalmului, vezi PP 716.

Cu privire la preambul, vezi p. 616, 627.

1. Să te asculte Domnul. Versetele 1-5 compun rugăciunea de mijlocire pentru împărat când e pe punctul de a porni la luptă. Poate că erau cântate în timp ce fumul jertfei se înălţa spre cer.

Necazului. Ebr. şarah, "necaz", "strâmtorare".

Numele. Numele real al lui Dumnezeu este reprezentat de literele ebraice YHWH, transliterate cu puncte vocalice Yahweh (vezi la Exod 6,3). Cuvântul se crede că vine din rădăcina hayah, care înseamnă "a fi" sau "a deveni". Pe temeiul întrebuinţării antice feniciene, forma Yahweh a fost înţeleasă ca reprezentând o formă de verb care poate fi tradusă "Cel care face să fie" sau "Susţinătorul". Numele Yahweh, deci, Îl desemnează pe Dumnezeu drept cauză primară a existenţei. Numele stă pentru tot ce reprezintă Divinitatea. Vezi mai mult la Psalm 7,17.

Dumnezeul lui Iacov. Probabil o referire indirectă la experienţa din Genesa 35,3.


2 să-ți trimită ajutor din locașul Său cel sfânt și să te sprijine din Sion!

Sprijinească. [Întărească, KJV]. Literal, "a sprijini", "a susţine".

Sion. Vezi Psalm 2,6.


3 Să-Și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot! (Oprire)

Darurile. Ebr. minchoth, în legea levitică referindu-se la darurile din cereale (vezi la Levitic 2,1). Într-un sens mai general, minchah înseamnă "dar" şi e folosit cu privire la jertfa lui Abel (Genesa 4,3.4) şi la darul de îmbunare folosit de Iacov (Genesa 32,13).

Arderile de tot. Ebr. ?olah, o jertfă în care victima era arsă de tot. (vezi vol. I, p. 698; vezi la Levitic 1,3).

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p. 629.


4 Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale!

Toate planurile tale. Poporul se roagă ca toate planurile împăratului şi măsurile pe care le ia el legate de război să aibă succes.


5 Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale!

Numele. Vezi la Psalm 7,17.

Flutura steagul. Ca recunoaştere a biruinţei primite din mâinile lui Dumnezeu. Aceasta încheie cererea generală a poporului.


6 Știu de acum că Domnul scapă pe unsul Său și-i va răspunde din ceruri, din locașul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

Ştiu de acum. Versetele 6-8 constituie răspunsul împăratului sau poate al unui levit, singurul care vorbeşte. Schimbarea pronumelui de la "te" şi "ne" din v. 1-5 la "eu" este cel mai bine explicată în felul acesta. Ceea ce spera adunarea era acum un fapt împlinit.

Unsul. Vezi la Psalm 2,2.

Din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt. Literal, "cerul sfinţeniei Lui".


7 Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.

Carele. Care de război, pentru transportarea ostaşilor la luptă şi pentru procurarea de mijloace de luptă. Faraon se încredea în care (Exod 14,7). Vrăjmaşii din nord ai lui David erau deosebit de puternici din cauză că foloseau care şi călăreţi (vezi 1 Cronici 18,4; 19,18). Se pare că trupele lui constau în întregime din infanterie. Mai târziu, Solomon şi-a dezvoltat o armată mare şi permanentă de care şi călăreţi (vezi 1 Regi 10,26-29). Niciodată n-a fost planul lui Dumnezeu ca poporul Lui să se sprijine pe forţa braţelor pentru câştigarea biruinţei (vezi Deuteronom 17,16).

Versetul acesta este o minunată mărturisire credinţei în dreptate şi nu în putere.

8 Ei se îndoaie și cad; dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare.

Ei se îndoaie. Verbele din versetul acesta pot fi privite ca fiind perfect profetice, adică, prin anticipare, împăratul vede pe duşmanii lui biruiţi şi descrie evenimentul ca şi cum ar fi avut deja loc. Versetul acesta este un caz de paralelism antitetic.


9 Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când Te chemăm!

Scapă Doamne. LXX traduce versetul acesta: "O, Doamne, scapă pe împăratul Tău: şi ascultă-ne în ziua când Te chemăm."

Traducerea LXX pare să corespundă cu începutul psalmului şi exprimă încrederea deplină în Împăratul ceresc. Versetul acesta era probabil cântat de către adunare ca răspuns la intervenţia solo din v 6-8.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 5 �

6T 395

8 �

PP 510, 716