1 Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, (Oprire)

INTRODUCERE. - Psalm 67 este o chemare pentru toate popoarele pământului de a se bucura în Dumnezeul şi Împăratul pământului, de a-şi pune încrederea în El şi de a înţelege conducerea Lui universală. Unii au sugerat că psalmul acesta este un răspuns oficial al adunării la binecuvântarea aaronică (Numeri 6,24-26), deosebit de potrivită în perioadă strângerii recoltei.

Cu privire la preambul vezi p. 627, 629.

1. Dumnezeu să aibă milă. Ideile şi limbajul versetului acestuia sunt un ecou al binecuvântării marelui preot (vezi Numeri 6,24-26). Cât priveşte alte expresii asemănătoare cu cele aflate în binecuvântarea aaronică, vezi Psalm 4,6; 31,16; 80,3.7.19.

Peste noi. Literal, "cu noi". Expresia sugerează o comuniune strâns cu Dumnezeu. Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p. 629.


2 ca să se cunoască pe pământ calea Ta, și printre toate neamurile mântuirea Ta!

Calea Ta. Metodele şi principiile conducerii lui Dumnezeu cât priveşte atât pe Israel, cât şi lumea întreagă. Dumnezeu intenţionase ca Israel să fie lumina lumii. Cât de deosebită ar fi fost istoria lui Israel dacă ar fi îndeplinit înalta lui chemare (vezi DA 577)! În experienţa lui Israel se găseşte o învăţătură pentru biserica rămăşiţei.

Printre toate neamurile. O chemare la slujire misionară. Dumnezeu a aşezat asupra bisericii răspunderea de a duce cunoştinţa mântuirii la toate naţiunile.

Mântuirea Ta. [Sănătatea izbăvitoare, KJV]. Ebr. yeshu'ah, de obicei tradus "mântuire", dar redat şi "fericire" (Iov 30,15); "scăpare" (Psalm 3,2); "izbăvire" (Psalm 18,50; 44,4): "mântuită" (Isaia 26,18); "a ajuta" (Psalm 22,1); "mântuire" (Psalm 42,11; 42,5).


3 Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.

Te laudă popoarele. Versetul acesta este refrenul poemului. Acelaşi refren apare din nou în

v. 5.

4 Se bucură neamurile și se înveselesc; căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. – (Oprire)

Judeci. Dumnezeu conduce printr-o judecată dreaptă. El cârmuieşte lumea în dreptate.

Povăţuieşti. [Guvernezi, KJV]. Ebr. nachah, "a conduce" sau "a povăţui " (vezi Psalm 23,3). Nachah este folosit când se vorbeşte despre călăuzirea de către Dumnezeu a lui Israel prin pustie (vezi Psalm 78,14). Aşa cum Dumnezeu l-a condus pe Israel, El va conduce pe toate popoarele care-L acceptă ca Păstor.


5 Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.

Te laudă. Repetarea refrenului (vezi la v. 3) scoate în evidenţă dorinţa exprimată ca toţi oamenii - nu numai Israelul după trup - să-L laude pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui faţă de ei.


6 Pământul își dă roadele; Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântă,

Îşi dă pământul. Limbajul poate fi interpretat ca referindu-se la recolta recentă în toată abundenţa ei. Din această scurtă referire la recoltă unii au tras concluzia că psalmul este o mulţumire pentru recoltă.

Dumnezeul nostru. Expresia relevă o comuniune strânsă cu Dumnezeu. Ne binecuvântează. Propoziţia poate fi tradusă şi ca exprimarea unei dorinţe: "Fie ca Dumnezeu, Dumnezeul nostru, să ne binecuvânteze!"


7 Dumnezeu ne binecuvântă, și toate marginile pământului se tem de El.

Dumnezeu ne binecuvântează. Psalmul se încheie cu exprimarea aceluiaşi dor după binecuvântarea lui Dumnezeu, cu care a început. Prin Israel toată lumea urma să fie binecuvântată. Cunoscându-L pe Dumnezeul lui Israel ca Dumnezeu al tuturor naţiunilor, lumea s-ar fi bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui Israel. Putem aprecia pe deplin acest psalm doar dacă apreciem profund scopul veşnic al lui Dumnezeu în chemarea lui Israel ca popor al Lui. Acest psalm în esenţă un psalm misionar şi ar trebui să fie preţios pentru biserică în programul ei misionar mondial.

Faptul că psalmul era menit să fie folosit la serviciul public de închinare pare evident din referirea făcută la binecuvântarea aaronică din folosirea refrenului şi din abundenţa de cuvinte obişnuite în serviciul public de închinare, cum ar fi de exemplu "lăudaţi" şi "binecuvântaţi".

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-2Ev 357; 9T 47

2�

COL 299

3�

5T 319

5�

PP 290