1 Ai milă de mine, Dumnezeule! Căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc.

INTRODUCERE. - Psalmii 56 şi 57 au fost numiţi "psalmi gemeni" datorită asemănărilor în conţinut şi în dezvoltarea temei. Ei încep cu aceleaşi cuvinte, constau din două părţi similare, care încorporează rugăciunea pentru izbăvirea dorită şi lauda pentru izbăvirea primită, şi folosesc un refren la sfârşitul fiecărei părţi. Scrişi cu ocazia unor probleme grele, amândoi exprimă deplina încredere în Dumnezeu, care înfrânge orice teamă. Cele două părţi ale Psalmului 56 (v. 1-4.5-11) sunt asemănătoare în idei, a doua mai subliniată decât prima. Fiecare se încheie cu un refren, dezvoltat cu prilejul celei de a doua apariţii. Două versete de recunoştinţă sunt adăugate poemului. Potrivit preambulului, Psalmul 56 a fost lucrarea lui David (şi Psalm 57 e cunoscut că a fost compus (vezi introducerea la Psalm 57) compus ca urmare al experienţei sale cu filistenii la Gat (vezi la 1 Samuel 21,13).

Cu privire la preambul, vezi p. 616, 628. "Jonath" vine din ebr yonah, care înseamnă "porumbel". S-ar putea ca titlul melodiei folosit pentru intonarea psalmului acestuia să fi fost sugerat de sentimentele lui David, care era alungat din cămin, căutând adăpost într-un cămin izolat, ca un porumbel alungat din cuibul lui. Există ceva jalnic şi duios implicit în această presupunere.

1. Ai milă. Vezi Psalm 51,1; 57,1. Oameni. Ebr. 'enosh, "omul în slăbiciunea lui" (vezi la Psalm 8,4). Este clar contrastul dintre

"Dumnezeu", Cel puternic, şi 'enosh. Mă hărţuiesc. [M-ar înghiţi, KJV]. LXX zice: "mă calcă în picioare. Compară cu v. 2. Toată ziua. [Zilnic, KJV]. Compară cu v. 2.5.


2 Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei; sunt mulți, și se războiesc cu mine ca niște trufași.

Ca nişte trufaşi. [Tu, Prea Înalte, KJV]. Ebr. marom, nefolosit în altă parte ca titlu pentru Dumnezeire şi discutabil dacă este vorba de aşa ceva aici. O uşoară schimbare în punctuaţia vocalică dă varianta "de la înălţime", care poate fi interpretat ca însemnând "cu fală".


3 Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.

Mă încred. [Mă voi încrede, KJV]. Nota dominantă a psalmului. Când ne apasă teama, prin credinţă ne putem pune încrederea în Dumnezeu. Experienţa creştină are o temelie sănătoasă într-o astfel hotărâre. Avem nevoie să ne afirmăm încrederea.


4 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă niște oameni?

Ce pot să-mi facă nişte oameni? [Ce poate face carnea, KJV]. Vezi Matei 10,28. Versetul 4 este refrenul psalmului, fiind repetat în formă elaborată în v. 10 şi 11.


5 Întruna ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine.
6 Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii, pentru că vor să-mi ia viața.

Uneltesc. Metodele ticăloase folosite pentru a-l urmări pe psalmist sunt reprezentate prin succesiunea rapidă a expresiilor fără o legătură gramaticală expresă. Viaţa. [Sufletul, KJV]. Vezi la Psalm 16,10.


7 Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor: doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia Ta!

Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. [Vor scăpa ei prin nelegiuire?, KJV]. Ebraica propoziţiei astfel tradusă este obscură. Dacă varianta KJV este corectă întrebarea sună astfel: Pot ei găsi siguranţă în nelegiuire? E cu putinţă ca vrăjmaşii să-şi datoreze marii lor nelegiuiri actuala stare de aparenţă siguranţă?

Popoarele. S-ar putea ca psalmistul să extindă aici înţelesul cuvântului "vrăjmaş" pentru a cuprinde în imprecaţia lui (vezi p. 624)pe orice nelegiuit.


8 Tu numeri pașii vieții mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea Ta?

Numeri. "A număra", "a socoti" sau "a ţine socoteala de" (vezi la Psalm 48, 12). David trece

brusc de la imprecaţie la cerere duioasă pentru sine.

Paşii vieţii mele de pribeag. [Pribegirile mele, KJV]. Vezi 1 Samuel 21, 10.

Pune-mi lacrimile. [Îmi pun lacrimile, KJV]. Ca şi cum Dumnezeu ar fi ţinut seamă de lacrimile lui picătură cu picătură. Aici este ilustrată recunoaşterea grijii duioase a lui Dumnezeu pentru copilul Său.

Burduful. [Sticla, KJV[. Ebr. no'd, burduf de piele care era folosit de către orientali ca vas pentru păstrarea apei, laptelui, vinului, etc. Psalmistul se roagă ca aceste lacrimi să fie puse într-un burduf de piele pentru a fi amintite înaintea lui Dumnezeu.

Cartea. Compară cu Psalm 69,28; 139,16; Maleahi 3,16. "În cartea de amintiri a lui Dumnezeu... este înregistrată fiecare act de sacrificiu, fiecare suferinţă şi întristare îndurate pentru Hristos" (GC 481).


9 Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când Te strig: știu că Dumnezeu este de partea mea.

Ştiu. Psalmistul ştie sigur că Dumnezeu este alături de el. O astfel de certitudine nu lasă loc nici unei înfrângeri. Facem bine dacă ţinem socoteală de toate "ştiu"-urile experienţei noastre creştine (vezi Iov 19,25; Psalm 20,6; 135,5; 140,12; 2 Timotei 1,12).


10 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui.

Mă voi lăuda. Toată această expresie este un adaos puternic la refrenul anterior (v. 4).


11 Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă niște oameni?

Oameni. [Omul, KJV]. Ebr. 'adam, (vezi la Psalm 8,4); expresia paralelă din v. 4 zice "oameni" [KJV].


12 Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care Ți le-am făcut; Îți voi aduce jertfe de mulțumire.

Juruinţele. Două versete de mulţumire încheie poemul ("psalmul geamăn", Psalm 57, se încheie cu un refren, fără versete de felul acesta, având doar un total de 11 versete). Psalmistul făgăduise să-şi exprime mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru că i-a răspuns la rugăciune. El trece acum la împlinirea făgăduinţei sale.

Mulţumire. Ebr. todoth, care reprezintă totodată "jertfe de mulţumire" (vezi Ieremia 17,26; 33,11).


13 Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.

Înaintea lui Dumnezeu. Expresia sugerează acord cu voinţa lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spusese lui Avraam: "umblă înaintea Mea şi fii fără prihană." (Genesa 17,1). Lumina celor vii. Compară cu Iov 33,30.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

3AA 467; MB 156; PP 692

4�

ML 297

8�

GC 481

11-13�

MH 101