1 Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci.

INTRODUCERE. - Psalmul 52 demască pe calomniator fără scrupule sau pe făcătorul de rele, care se încrede în bogăţia sa şi nu în dreptate. Psalmistul ştie sigur că un atare om va fi

dezrădăcinat, dar că omul drept poate să stea liniştit sub ocrotirea lui Dumnezeu. Preambulul indică fundalul istoric al psalmului. Doeg, un bărbat de seamă din casa lui Saul, a jucat rolul de informator, descoperind lui Saul vizita lui David la preotul Ahimelec (vezi 1 Samuel 21,1-9). În masacrul care a urmat, Doeg a preluat conducerea (vezi 1 Samuel 22,11-19).

Cu privire la preambul vezi p. 616, 628.

Vezi harta următoare.

1. Pentru ce te făleşti. Versetul 1 enunţă tema psalmului: uneltirea păcătoasă a omului e zadarnică, deoarece bunătatea lui Dumnezeu e fără încetare la lucru ca să-i ocrotească pe copii Săi. Bunătatea. Ebr. chesed, "iubirea dumnezeiască" (vezi Nota suplimentară la Psalm 36). Bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu sunt durabile. Dumnezeu. Ebr. 'El, un titlu care se consideră că Îl indică pe Dumnezeu ca fiind Cel Puternic

(vezi vol. I, p. 171). Maiestatea lui Dumnezeu e pusă în contrast cu nimicnicia celui rău. În veci. [Continuu, KJV]. Literal, "toată ziua".

2 Limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit, viclean ce ești!

Răutate. Versetele 2-4 descriu pe vorbitorul de rău. Raportul înşelător al lui Doeg a atras după sine masacrarea preoţilor (vezi 1 Samuel 22,9.10.18). Pedepsirea limbii răutăcioase este un subiect obişnuit în Psalmi (vezi Psalm 12,3; 55,9; 78,36; 109,2).


3 Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. – (Oprire)

Oprire. [Selah, KJV]. Apariţia acestui termen în cuprinsul unui gând condensat (ca şi în v. 5) pare să indice că aici ar avea vreo legătură cu separarea ideilor (vezi p. 629).


4 Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare!
5 De aceea și Dumnezeu te va doborî pe vecie, te va apuca și te va ridica din cortul tău, și te va dezrădăcina din pământul celor vii. – (Oprire)

Te va doborî. Se face referire la vorbitorul de rău. Ideea nimicirii depline este scoasă în evidenţă de alte trei expresii: "te va apuca", "te va ridica", "te va dezrădăcina".

Cortul Tău. [Lăcaşul, KJV]. Literal "cort".

Te va dezrădăcina. Asemenea unui copac scos din rădăcină şi lăsat să moară, în contrast clar cu starea celui drept descrisă în v. 8.9.


6 Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor râde de el, zicând:

Vor vedea. Vezi la Psalm 37,34.

Vor râde. Vezi la Psalm 2,4; cf. Apocalipsa 18,20; 19,1-3.


7 „Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui.”

Omul. Ebr. geber, "om puternic", folosit aici pentru a mări contrastul cu căderea lui.

Nu lua ca ocrotitor. [Nu făcea pe Dumnezeu tăria ta, KJV]. Greşeala lui Doeg venea din lipsa de dependenţă de Dumnezeu.

Bogăţiile. Fără îndoială că Saul l-a răsplătit pe Doeg pentru acţiunea lipsită de scrupule, când s-a purtat cu viclenie faţă de David (vezi PP 659). Este posibil ca Doeg să fi fost bogat dinainte şi de aceea înclinat să depindă de bogăţia sa şi nu de Dumnezeu.


8 Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu, în veci de veci.

Măslin verde. Spre deosebire de cel rău (vezi v. 5), David înfloreşte ca un măslin şi rodeşte (vezi la Psalm 1,3; 92,12-14). Mă încred. Spre deosebire de Doeg, care se încredea în bogăţiile sale, David făcea din Dumnezeu temelia încrederii sale. Bunătatea lui Dumnezeu. Pe cât se pare o aluzie la a doua jumătate a v. 1.


9 Te voi lăuda totdeauna, pentru că ai lucrat; și, în fața copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor.

Ai lucrat. David îşi exprimă credinţa că a primit răspuns la rugăciunea sa (vezi Psalm 54,7); el fusese izbăvit de trădarea lui Doeg. Voi nădăjdui în Numele Tău. Vezi Psalm 25,3.5; 27,14. David îşi exprimă deplina încredere în Dumnezeu şi dependenţa faţă de El.

În faţa copiilor Tăi. [Sfinţi, KJV]. Ebr. chasidim (vezi Nota suplimentară la Psalm 36). Pentru marea îndurare arătată faţă de el în această situaţie, David făgăduieşte să aducă laude în mod public (vezi Psalm 22,25; 35,18). Ocazia de împărtăşire a experienţelor are un loc cu adevărat valoros printre "sfinţii" lui Dumnezeu din zilele de pe urmă.

Vezi harta următoare.