1 Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie; Domnul Dumnezeul lui a fost cu el; și l-a înălțat din ce în ce mai mult.

S-a întărit. Sau "a fost întărit" sau "s-a stabilit".

A fost cu el. Compară cu 1 Cronici 9,20; 11,9. Una dintre cele mai de seamă învăţături ale cărţilor Cronicilor este că prezenţa şi binecuvântarea Domnului asigură oamenilor adevăratul succes.

L-a înălţat din ce în ce mai mult. Compară cu 1 Cronici 29,25.


2 Solomon a poruncit întregului Israel, căpeteniilor peste mii și sute, judecătorilor, mai marilor întregului Israel, căpeteniilor caselor părintești;
3 și Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțimea de la Gabaon. Acolo se afla Cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustiu de Moise, robul Domnului.

Gabaon. Un oraş la 9,6 km nord-vest de Ierusalim. Primii locuitori ai Palestinei se închinau pe înălţimi, şi uneori termenul acesta este folosit pentru centre de închinare la Dumnezeu. Potrivit cu 1 Regi 3,4, Solomon a mers la Gabaon ca să aducă jertfe lui Dumnezeu.

Cortul întâlnirii. Trecuseră aproape 480 de ani (vezi 1 Regi 6,1) de când Moise, cu prilejul ieşirii din Egipt, construise cortul întâlnirii în pustie. Construcţia aceasta antică şi sfântă, care însemnase atât de mult în istoria lui Israel, era încă centrul de închinare pentru poporul lui Dumnezeu. El fusese înălţat pentru a sluji ca loc unde Dumnezeu făgăduise să Se întâlnească cu poporul Său (Exod 25,8. 22; Numeri 17,4), şi acesta a continuat să vină aici pentru a se apropia de prezenţa Domnului.


4 Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-Iearim la locul pe care i-l pregătise, căci îi întinsese un Cort la Ierusalim.

Dar chivotul. Contrar poruncii lui Moise, Israel avea, în fapt, două centre naţionale de închinare (Deuteronom 12,5.6.11.13.18; 16,2; 26,2; 31,11). Cort. Vezi 1 Cronici 15,1.


5 Tot acolo se afla, înaintea Cortului Domnului, altarul de aramă pe care-l făcuse Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur.

Altarul de aramă. Vezi Exod 27,1-8 cu privire la instrucţiunile date cu privire la realizarea altarului de aramă şi Exod 38,1-7 cât priveşte un raport despre realizarea altarului. Beţaleel. Vezi Exod 31,2; 35,30. În ceea ce priveşte genealogia lui, vezi 1 Cronici 2,3-20. El descinde din Iuda prin Heţron, Caleb şi Hur (1 Cronici 2,3-5.18-20).

Acolo. [El l-a pus, KJV]. Ebr. sam. Un număr de manuscrise ebraice redau sham, un adverb care înseamnă "acolo". Dacă este adoptată redarea aceasta, propoziţie devine: "era acolo înaintea tabernacolului". LXX este de acord.

Au căutat. [KJV]. Aceasta poate fi tradusă şi "l-au căutat". În ebraică antecedentul pronumelui "l" poate fi "altarul" nu "Domnul". LXX susţine exprimarea din KJV ["şi Solomon şi adunarea l-au căutat"].


6 Solomon și adunarea au căutat pe Domnul. Și acolo, pe altarul de aramă care era înaintea Cortului întâlnirii, a adus Solomon Domnului o mie de arderi de tot.

Înaintea Domnului. [KJV; înaintea lui Iehova, trd. Niţ.]. Cortul întâlnirii construit de Moise era sanctuarul sau locaşul lui Dumnezeu (Exod 25,8). Altarul se afla în faţa intrării în cortul întâlnirii (Exod 40,6) şi astfel era privit ca stând înaintea Domnului (vezi Judecători 20,23.26).

Arderi de tot. Compară cu 1 Regi 3,4.


7 În timpul nopții, Dumnezeu S-a arătat lui Solomon și i-a zis: „Cere ce vrei să-ți dau.”

S-a arătat. Comunicarea a avut loc printr-un vis (1 Regi 3,5).


8 Solomon a răspuns lui Dumnezeu: „Tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu, David, și m-ai pus să domnesc în locul lui.

Ai arătat o mare bunăvoinţă. Compară cu prezentarea mai detaliată a răspunsului lui Solomon din 1 Regi 3,6-9.


9 Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduința Ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr, ca pulberea pământului!

Făgăduinţa Ta. Adică, făgăduinţa că atât casa lui David cât şi cea a lui David vor fi întărite pentru totdeauna (1 Cronici 17,23-27; 28,7). Ca pulberea. Compară cu afirmaţia paralelă "popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulţimii lui" (1 Regi 3,8).


10 Dă-mi, dar, înțelepciune și pricepere, ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atât de mare?”

Înţelepciune şi pricepere. [Înţelepciune şi pricepere, KJV; Înţelepciune şi minte, trd. Niţ.]. Vezi la 1 Regi 3,9.

Cum să mă port. [Să ies şi să intru, KJV; Să pot ieşi şi intra, trd. Niţ.]. Adică să conducă poporul ca un păstor (Numeri 27,17). Compară cu 1 Regi 3,7.


11 Dumnezeu a zis lui Solomon: „Fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci ceri pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus să domnești,
12 înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da, pe deasupra, bogății, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine.”

Averi şi slavă. Compară cu 1 Cronici 29,25. Raportul limitat de aici omite făgăduinţa condiţionată de viaţă lungă menţionată în 1 Regi 3,14.


13 Solomon s-a întors la Ierusalim, după ce a părăsit înălțimea de la Gabaon și Cortul întâlnirii. Și a domnit peste Israel.

După ce a părăsit înălţimea. [Din călătoria lui la locul înalt, KJV]. Cuvintele "din călătoria sa" nu sunt în ebraică, unde se spune simplu: "Şi Solomon a venit la locul înalt care era în Gabaon la Ierusalim". Evident că este nevoie de o expresie explicativă, altfel, ca şi în LXX, ar trebui să se citească "de la locul înalt" în loc de "la locul înalt".

Raportul din Cronici omite detalii precum faptul că Solomon s-a trezit din somn descoperind că avusese un vis, venirea lui la Ierusalim pentru a aduce jertfe la sanctuarul de acolo (1 Regi 3,15) şi relatarea modului în care a judecat cazul celor două desfrânate care pretindeau acelaşi copil (1 Regi 3,16-28).


14 Solomon a strâns care și călărime; avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreți, pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim lângă împărat.

Cară şi călărime. Vezi la 1 Regi 10,26. Raportul privind carele şi călărimea lui Solomon, bogăţiile lui de argint şi aur şi negoţului cu cai şi care între Egipt şi regii hetiţilor şi Siria (2 Cronici 1,14-17) este aproape identic cu raportul din 1 Regi 10,26-29.


15 Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim ca pietrele, și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie.

Aurul. Metalul acesta nu este menţionat în declaraţia paralelă din 1 Regi 10,27 sau din 2 Cronici 9,27.

Sicomorii. Acesta nu este sicomorul atât de obişnuit în America şi în Africa, ci mai degrabă smochinul sicomor (vezi 1 Cronici 27,28), care se afla pretutindeni pe câmpiile Iudeii şi pe valea Iordanului.


16 Solomon își aducea caii din Egipt; o ceată de negustori ai împăratului se duceau și-i luau în cete pe un preț hotărât;

Fire de in, în KJV. [Tot felul de marfă, trd. Niţ.; în trd. Cornil. această expresie lipseşte]. Vezi la 1 Regi 10, 28 pentru o prezentare completă a textului paralel.


17 se duceau și aduceau din Egipt un car cu șase sute de sicli de argint, și un cal, cu o sută cincizeci de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei.

Hetiţilor. Pe vremea lui Solomon imperiul hetit era destrămat, dar mai existau încă regate hetite mai mici în partea de nord a Siriei, în vecinătatea Eufratului.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1 �

PK 32

2.3 �

PK 27

11�

PK 28

7-12 �

Ed 48; 3T 449; 9T 281

12 �

PK 29

15 �

PK 54

16 �

PK 56