1 Lăudați pe Domnul! Lăudați Numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului,

INTRODUCERE - Psalmul 135 este o chemare pentru a-L lăuda pe Domnul, pentru ceea ce a făcut şi este pentru poporul Său. Partea întâi (v. 1-14) conţine îndemnul de a-L lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui. Aceasta este urmată de demascarea idolilor şi de încă un îndemn de a binecuvânta Numele lui Dumnezeu (v. 15-21).

1. Lăudaţi. Vezi la Psalm 113,1; vezi la Psalm 104,35


2 care stați în Casa Domnului, în curțile Casei Dumnezeului nostru!

Care staţi. O chemare specială către preoţi şi lucrători (vezi la v. 19.20).


3 Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun; cântați Numele Lui, căci este binevoitor.

Binecuvântare [plăcut, KJV]. O referire la cântarea de laudă adresată Numelui lui Dumnezeu fie Numele înşuşi (vezi Psalm 147,1).


4 Căci Domnul Și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui.

Ca să fie ai Lui [Comoară a Lui deosebită, KJV]. Ebr. segullah, "proprietate personală" (vezi Deuteronom 7,6.7; 14,2; cf. 1 Petru 2,9).


5 Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii.

Mai presus de toţi dumnezeii. Alţi dumnezei nu au o existenţă reală (vezi v. 15-18).


6 Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.

Tot. Vezi Psalm 115,3. Voia lui Dumnezeu este împlinită în toate domeniile vastului Său univers


7 El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui.
8 El a lovit pe întâii născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.

A lovit pe întâi născuţi. Plăgile Egiptului au fost o puternică manifestare a suveranităţii lui Dumnezeu. Plaga a zecea a fost deosebit de severă şi de aceea deosebit de impresionantă (vezi la Exod 12,29).


9 A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule: împotriva lui faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici:
11 pe Sihon, împăratul amoriților, pe Og, împăratul Basanului, și pe toți împărații Canaanului;

Sihon. Sihon şi Og au căutat să oprească înaintarea israeliţilor spre ţinuturile Palestinei (Numeri 21,21-35; Deuteronom 2,30-37; 3,1-13).


12 și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului Său, Israel.

Moştenire. Teritoriile lui Sihon şi al lui Og au fost ocupate de tubeniţi, gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase (Numeri 32,33).


13 Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam,

Pomenirea. [amintire, KJV]. Ebr. zeker, "pomenire". Amintirea oamenilor este uitată, dar Numele lui Dumnezeu va fi "pomenit" în toată veşnicia.


14 căci Domnul va judeca pe poporul Său, și va avea milă de robii Săi.

Va judeca pe poporul Său. Vezi la Deuteronom 32,36.

Va avea milă. Ebr. nacham. În forma folosită aici nacham înseamnă "a-i părea rău de".


15 Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.

Argint. Cu privire la v. 15-18, vezi la Psalm 115,4-8.


16 Au gură, și nu vorbesc, au ochi, și nu văd,
17 au urechi, și totuși n-aud, da, n-au suflare în gură.
18 Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei.
19 Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul!

Binecuvântaţi. Vezi la Psalm 63,4.

Casa lui Aaron. Preoţii (vezi Exod 29,9). Cei care deţin înalte slujbe spirituale ar trebui să fie primii care să-L binecuvânteze pe Domnul.


20 Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul! Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul!

Casa lui Levi. Când Israel a căzut în idolatrie şi Moise a lansat un apel către cei care erau de partea Domnului, toţi fiii lui Levi au răspuns (vezi la Exod 32,26), iar ei au fost pus deoparte pentru serviciu sfânt (vezi la Numeri 18,6).


21 Domnul să fie binecuvântat din Sion, El, care locuiește în Ierusalim! Lăudați pe Domnul!

Din Sion. Vezi la Psalm 134,3.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

2-5TM 15

4�

1T 282

6�

MH 416