1 Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui!

INTRODUCERE - Psalm 128 este un tablou tihnit de evlavie şi fericire în familie.

Cu privire la preambul, vezi introducere la Psalm 120; de asemenea p. 625, 627.

1. Ferice. Vezi la Psalm 1,1.

Se teme. Temerea de Dumnezeu este temelia fericirii adevărate. Aceasta nu este frica înfiorate care vine dintr-o conştiinţă vinovată, ci teama care porneşte dintr-o iubire vie şi o veneraţie profundă faţă de Dumnezeu.


2 Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și-ți merge bine.

Lucrul mâinilor tale. Hărnicia omului bun este binecuvântată şi truditorul sârguincios se bucură de recompensa muncii sale. Scripturile nu încurajează lenevia, ci pretutindeni susţin caracterul înnobilator al muncii. Truda şi grija în viaţa i-au fost date omului din iubire (vezi PP 60), ca protecţie pentru el în starea decăzută în care a ajuns (vezi la Genesa 3,17-19).


3 Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale.

Viţă roditoare. Rodnicia, farmecul şi dependenţa pentru sprijin a viţei este un simbol potrivit pentru soţia credincioasă şi mama din cămin.

Lăstari de măslin. Evreii considerau vinul şi măslinele printre roadele cele mai alese ale pământului. Tot aşa o soţie nobilă şi copii ascultători sunt cele mai mari daruri pe care le poate avea un ompe pământul acesta.


4 Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.

Binecuvântat. Omul bun nu numai că este binecuvântat, ci el însuşi este o binecuvântare pentru cei din jurul său.


5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieții tale,

Fericirea Ierusalimului. Aşa cum evreii aveau pururi în vedere prosperitatea Ierusalimului, tot aşa creştinul va lucra continuu pentru dezvoltarea bisericii lui Dumnezeu pe pământ.


6 și să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!

Copiii copiilor. Omul care se teme de Domnul va trăi până la o vârstă înaintată şi va vedea familia sa perpetuându-se.

Pacea să fie peste Israel. E de preferat să e ia aceste cuvinte ca o binecuvântare de despărţire: "Pacea să fie peste Israel."

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1�

CS 155

1.2�

4T 495