Olimpiada de Cunoștințe Biblice

Completați enunțul: “și dacă vă voi întreba, (..................), nici nu-Mi veți da drumul.”

Selectează răspunsul corect:

Întrebare aleatorie
Luca 22:68

și dacă vă voi întreba, nu-Mi veți răspunde, nici nu-Mi veți da drumul.

Răspuns corect: Nu-Mi veți răspunde

deschide Biblia