Olimpiada Creștină Biblică

Când și pe vremea cui a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu lui Ioan în pustiu?

Selectează răspunsul corect:

Întrebare aleatorie
Luca 3:1

În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei,

Răspuns corect: Anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar

deschide Biblia