Olimpiada de Cunoștințe Biblice

Completează versetul: De aceea îți spun: păcatele ei care sunt….sunt iertate; căci………. Dar………………..

Selectează răspunsul corect:

Întrebare aleatorie
Luca 7:47

De aceea îți spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin iubește puțin.”

Răspuns corect: Multe/a iubit mult/cui i se iartă puțin iubește puțin

deschide Biblia