1 Voi cânta bunătatea și dreptatea; Ție, Doamne, Îți voi cânta.

INTRODUCERE. - Psalmul 101 prezintă o listă condensată de principiile care ar trebui să călăuzească pe un conducător în postura sa. El e de o deosebită valoare pentru părinţi în "vegherea asupra influenţelor căminului" (CT 119). Versetele 1-4 se ocupă de viaţa particulară a conducătorului, v. 5-8, de activităţile lui publice.

Psalmul a fost compus de David (CT 119), poate în prima parte a domniei lui. El este expresia frumoasă a sufletului nobil al împăratului David.

Cu privire la preambul, vezi p.616, 627.

1. Bunătatea. [Îndurarea, KJV]. Ebr. chesed (vezi Nota suplimentară la Psalm 36).


2 Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. – Când vei veni la mine? – Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.

Mă voi purta cu înţelepciune. O hotărâre împărătească, vrednică de un suflet împărătesc.

Când. Întrebarea este manifestarea neaşteptată a unui suflet evlavios care tânjeşte după împlinirea hotărârii sale, lucru care este posibil doar atunci când Dumnezeu vine în mod deplin în viaţa lui. David doreşte cu ardoare să trăiască împreună cu Dumnezeu.

În mijlocul casei mele. Evlavia începe din cămin.


3 Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoșilor; ea nu se va lipi de mine.

Rău. [Lucru nelegiuit, KJV]. Literal, "lucrul lui Belial" (vezi la Deuteronom 13,13).

Înaintea ochilor mei. David se hotărăşte să nu privească la cele rele (vezi 1 Ioan 2,16; cf. 2 Corinteni 3,18), pentru ca viaţa lui să nu imite ce vede. În mare măsură noi suntem ceea ce privim de obicei. "Nu asculta lucruri rele; nu privi lucruri rele; nu vorbi lucruri rele". Cu privire la aprecierea profundă a lui Iov despre curăţia personală, vezi Iov 31,1.7.

Nu se va lipi. Cu toate că vin în contact cu răul, trebuie să mă delimitez imediat de el. "Nu putem împiedica păsările să zboare pe deasupra capului nostru, dar le putem împiedica să-şi facă un cuib în el".


4 Inima stricată se va depărta de mine; nu vreau să cunosc pe cel rău.

Stricată. Ebr. 'iqqesh, "strâmb", "stricat" (vezi Proverbe 11,20). În punctul acesta psalmistul trece de la hotărâri de natură particulară la hotărâri care privesc viaţa lui publică, de conducător.


5 Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.

În ascuns. În taină.

Nu-l voi suferi. Ca împărat, David se hotărăşte să nu îi îngăduie în împărăţia sa pe aceia care sunt caracterizaţi ca mai sus.


6 Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.

Ochii. David se hotărăşte să caute mereu oameni credincioşi care să devină membri vrednici ai curţii sale.

Cale fără prihană. Vezi v. 2. David doreşte ca asociaţii lui oficiali să fie ca el. Ei vor fi aleşi pentru valoarea lor sufletească, nu pentru că sunt de viţă nobilă sau pentru că sunt dotaţi. Ceea ce David cere de la sine, cere şi de la alţii.


7 Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.

Cel ce se dedă la înşelăciune. Compară cu Apocalipsa 14,1.5; vezi la Proverbe 12,17; 20,17.


8 În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea.

În fiecare dimineaţă voi nimici. [Voi nimici de timpuriu, KJV]. Nici unui lucru rău nu i se va îngădui să dureze. De cum va apărea, va fi distrus. Cetatea Domnului. Ierusalim, capitala lui David. Dacă capitala unei naţiuni e curată din punct de vedere moral, exemplul dat în felul acesta va fi probabil urmat în naţiune. Cu siguranţă că dacă un împărat ar respecta marile hotărâri ale acestui psalm, el ar fi vrednic de lauda lui David, aşa cum e exprimată în 2 Samuel 23,3.4.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 3�

AH 404, 406, 409; ML 86, 88

3-7�

CT 119