1 Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă! Căci sunt nenorocit și lipsit.

INTRODUCERE. - Psalmul 86 este un psalm de o mare frumuseţe şi prospeţime, străbătut de un spirit de gingaşă evlavie. El nu are o linie clară de dezvoltare a ideilor, ci constă mai degrabă dintr-o succesiune de explozii de cerere, laudă şi recunoştinţă aflate în corelaţie. Caracterul lui sugerează dispoziţii sufleteşti variabile pentru implorarea, penitenţa, mărturisirea credinţei şi lauda. Psalmul este demn de atenţie în special pentru enumerarea motivelor de rugăciune şi pentru siguranţa răspunsului la rugăciuni.

1. Nenorocit şi lipsit. Starea noastră de neajutorare este temeiul apelului nostru către singurul care ne poate ajuta (vezi Psalm 40,17; cf. Psalm 9,18; Luca 18,10-14; vezi la Matei 5,3).


2 Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de Tine! Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care se încrede în Tine!

Iubiţi. [Sfânt, KJV]. Ebr. chasid (vezi Nota suplimentară la Psalm 36). După cum un copil are dreptul să aştepte ca părinţii lui să-l ajute, tot aşa psalmistul are dreptul să aştepte ajutorul lui Dumnezeu.

Se încrede în Tine. Compară cu Psalm 34,22; 37,40; 57,1.


3 Ai milă de mine, Doamne! Căci toată ziua strig către Tine.
4 Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul.

Înveseleşte. Rugăciunea psalmistului este mai mult decât un strigăt de ajutor; este o cerere de înveselire a inimii (vezi Psalm 16,11).


5 Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă.

Plin de îndurare. Compară cu Exod 34,6.7; Psalm 86,15. Psalmistul îşi întemeiază cererea lui de ajutor pe atributele esenţiale ale caracterului lui Dumnezeu.


6 Pleacă-Ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele!
7 Te chem în ziua necazului meu, căci m-asculți.

N-asculţi. Psalmistul e plin de încredere că Dumnezeu ascultă rugăciunea şi îndurător răspunde la ea.


8 Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările Tale.

Între dumnezei. Compară cu Psalm 89,6; 95,3.

Nimeni nu este ca Tine. Vezi Exod 15,11; cf. Isaia 40,18.25.

Nu seamănă cu lucrările Tale. Vezi Deuteronom 3,24. Întrucât cât priveşte caracterul şi puterea Sa Dumnezeu nu este de comparat cu dumnezeii mincinoşi, psalmistul consideră că Dumnezeu e în stare să îl scape din necazul lui.


9 Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, și să dea slavă Numelui Tău.

Toate neamurile. Vezi Psalm 22,27; 66,4; 72,11.17; 82,8; Isaia 66,18.23. Versetul exprimă mai mult decât o simplă nădejde personală, el vorbeşte despre o recunoaştere a unei mişcări misionare mondiale.

Să dea slavă Numelui Tău. Neamurile păgâne vor părăsi pe dumnezeii lor mincinoşi şi se vor închina adevăratului Dumnezeu.


10 Căci Tu ești mare și faci minuni, numai Tu ești Dumnezeu.

Minuni. Vezi Psalm 72,18; 77,13.14; cf. Psalm 83,18.

Numai Tu eşti Dumnezeu. Vezi Deuteronom 6,4; 32,39; cf. 2 Regi 19,15; Isaia 37,16; 1 Corinteni 8,4.


11 Învață-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.

Învaţă-mă. Vezi Psalm 25,4; 27,11; 119,33. Calea Domnului nu poate fi cunoscută folosind intuiţia; omul trebuie să fie învăţat când stă la picioarele lui Dumnezeu şi învaţă lecţiile pe care viaţa are să i le ofere.

În adevărul Tău. Numai când suntem învăţaţi de Dumnezeu, putem umbla în adevărul Lui (vezi Psalm 26.3).

Fă-mi inima să se teamă. [Uneşte-mi inima să se teamă, KJV]. Compară cu Ieremia 32,39; Deuteronom 6,5; 10,12; Matei 6,21-23. Psalmistul se roagă pentru unitate de scop. De fapt el se roagă: nimic să nu împiedice acel unic şi suprem scop (vezi Psalm 57,7). Expresia anticipează cuvintele "din toată inima" a v. 12. O inimă împărţită nu poate în nici un caz să aducă un serviciu acceptabil înaintea lui Dumnezeu (vezi la Matei 6,24).


12 Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne Dumnezeul meu, și voi preamări Numele Tău în veci!

Te voi lăuda. Vezi Psalm 9,1; 145,1.2.

Inima mea. Vezi la v. 11.


13 Căci mare este bunătatea Ta față de mine, și Tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților.

Bunătatea Ta. Vezi Psalm 57,10; 103,11.

Izbăveşti. [Izbăviţi, KJV]. Vezi Psalm 56,13; 116,8.

Sufletul. "Mă" (vezi la Psalm 16,10).

Locuinţa morţilor. [Iad, KJV]. Ebr. she'ol (vezi la Proverbe 15,11). Prin figura aceasta de stil psalmistul exprimă groaza, tristeţea, stări din care l-a izbăvit Dumnezeu (vezi Deuteronom 32,22).


14 Dumnezeule, niște îngâmfați s-au sculat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la Tine.

Îngâmfaţi. Compară cu Psalm 54,3; Psalm 119,51.69.85.122. Nu se gândesc. Aceşti oameni răi nu au nici o consideraţie pentru Dumnezeu şi nici un respect faţă de prezenţa Lui în viaţa lor (vezi Psalm 10,4).


15 Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie.

Îndurător. Psalmistul apelează la Dumnezeu pe temeiul caracterului plin de slavă a lui Dumnezeu (vezi la v. 5). Prin însuşi caracterul Său, Dumnezeu nu poate părăsi un om în nevoie. Acest mesaj către Dumnezeu introduce rugăciunea călduroasă raportată în v. 16.17.


16 Îndreaptă-Ți privirile spre mine și ai milă de mine: dă tărie robului Tău și scapă pe fiul roabei Tale!

Îndreaptă-Ţi privirile. Vezi Psalm 85,3.4; cf. Psalm 25,16.

Tărie. Compară cu Psalm 71,16; 2 Corinteni 12,9.

Fiul roabei Tale. Aluzia duioasă a poetului la mama sa (vezi Psalm 116,16; cf. 2 Timotei 1,5). Poate că în versetul acesta există o sugestie cu privire la nădejdea psalmistului că Dumnezeu Îşi va aduce aminte de rugăciunile unei mame evlavioase pentru fiul ei şi va răspunde la ele.


17 Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci Tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne!

Un semn. Psalmistul se roagă pentru o dovadă că Dumnezeu Se ocupă de el pentru binele lui, aşa încât până şi vrăjmaşii săi să recunoască faptul că Dumnezeu este de partea sa.

Pentru mine. [Spre bine, KJV]. Compară cu Neemia 5,19; 13,31; Ieremia 21,10; 24,6; 44,27.

Să rămână de ruşine. Vezi Psalm 6,10; 119,78. Dacă izbăvirea ar fi venit, ea ar fi dovedit că Dumnezeu era de partea psalmistului şi împotriva vrăjmaşilor lui.

Mângâi. Psalmul se încheie într-o atmosferă liniştită de satisfacţie.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 2�

ML 205

12�

PK 70

15�

PK 311