1 Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!

2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.

3 Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait;

4 Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.

5 Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.

6 Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén.

7 Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!

8 Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő tornáczaiba!

9 Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!

10 Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.

11 Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!

12 Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is,

13 Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.