1 [A karmesternek: Dávid zsoltára.] (2) URam, a te erődnek örül a király, és felettébb ujjong a te segítségednek.

2 (3) Megadtad neki szíve kivánságát, és ajkának kérését nem tagadtad meg. [Szela]

3 (4) Sőt eléje vitted javaidnak áldásait, színarany koronát tettél fejére.

4 (5) Életet kért tőled: te adtál neki hosszú életet, örökkévalót és végtelent.

5 (6) Nagy a dicsősége a te segítséged által, fenséget és méltóságot adtál neki.

6 (7) Sőt áldottá tetted őt örökre, megvidámítottad őt, színed előtt örülhet.

7 (8) Bizony, a király bízik az ÚRban, és nem inog meg, mert vele van a Magasságos kegyelme.

8 (9) Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod megtalálja gyűlölőidet.

9 (10) Tüzes kemencévé teszed őket, mikor megjelensz; haragod elnyeli és tűz emészti meg őket.

10 (11) Gyümölcsüket kiveszíted a földről, és magvukat az emberek fiai közül.

11 (12) Mert gonoszságot terveznek ellened, csalárdságot gondolnak, de nem vihetik véghez.

12 (13) Mert megfutamítod őket, íjad húrját kifeszíted feléjük.

13 (14) Emelkedjél föl, URam, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzünk hatalmadról!