1 [A karmesternek: Dávid zsoltára.] (2) Hallgasson meg téged az ÚR a szükség idején, oltalmazzon meg téged Jákób Istenének neve!

2 (3) Küldjön neked segítséget szent helyéről, és a Sionról támogasson téged!

3 (4) Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és fogadja kegyesen égőáldozataidat! [Szela]

4 (5) Cselekedjék veled szíved kívánsága szerint, és teljesítse minden szándékodat!

5 (6) Hogy örvendezzünk szabadításodnak, és Istenünk nevében zászlót lobogtassunk. Teljesítse az ÚR minden kérésedet!

6 (7) Most tudom, hogy az ÚR megsegíti fölkentjét; meghallgatja őt szent egéből jobbjának segítő erejével.

7 (8) Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az ÚRnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.

8 (9) Azok lehanyatlanak és elesnek, mi pedig fölkelünk és megállunk.

9 (10) URam, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, mikor hozzád kiáltunk!