1 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az ÚR nevét, dicsérjétek őt, ti szolgái az ÚRnak,

2 akik az ÚR házában, Istenünk házának udvarában szolgáltok!

3 Dicsérjétek az URat, mert jó az ÚR, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges!

4 Mert az ÚR Jákóbot magának választotta; Izráelt saját tulajdonává.

5 Én bizony tudom, hogy nagy az ÚR, a mi Urunk minden istennél különb.

6 Mindent megtesz az ÚR, amit csak akar az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.

7 Fölemeli a felhőket a föld széléről, villámlást készít az esőhöz, és szelet hoz elő tárházaiból.

8 Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre és állatra egyaránt.

9 Jeleket és csodákat küldött rád, ó, Egyiptom, a fáraóra és összes szolgájára.

10 Sok népet megvert, és erős királyokat ölt meg:

11 Szíhónt, az emóriak királyát, meg Ógot, Básán királyát és Kánaán minden királyát.

12 Örökségül adta földjüket, örökségül saját népének, Izráelnek.

13 URam! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged.

14 Mert megítéli népét az ÚR, és könyörületes szolgái iránt.

15 A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberkéz alkotásai.

16 Szájuk van, de nem beszélnek, szemük van, de nem látnak,

17 fülük van, de nem hallanak, és lehelet sincs a szájukban.

18 Hozzájuk hasonlók lesznek alkotóik is és mindazok, akik bennük bíznak.

19 Izráel háza népe, áldjátok az URat! Áron háza népe, áldjátok az URat!

20 Lévi háza népe, áldjátok az URat! Ti, akik félitek az URat: áldjátok az URat!

21 Áldott az ÚR a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik! Dicsérjétek az URat!