1 [Ének fölmenetelkor.] A mélységből kiáltok hozzád, URam!

2 Uram, hallgasd meg szavamat! Figyeljen füled könyörgő szavamra!

3 Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki állhat meg előtted?

4 De nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!

5 Várom az URat, várja lelkem, és bízom ígéretében.

6 Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.

7 Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!

8 Meg is szabadítja Izráelt minden bűnéből.