1 [Ének fölmenetelkor.] Mind boldog az, aki az URat féli, aki az ő útjain jár!

2 Bizony kezed munkáját eszed! Boldog vagy, és jó dolgod lesz.

3 Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlő; fiaid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték.

4 Íme, így nyer áldást az a férfi, aki féli az URat!

5 Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, hogy boldognak lásd Jeruzsálemet életed minden napján,

6 és hogy megláthasd fiaidnak fiait is. Békesség legyen Izráelen!