1 Lăudați pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!

INTRODUCERE - Psalmul 146 este primul din cei cinci "Psalmi aleluia", cu care se încheie cartea Psalmilor. Tema lui este elogierea foloaselor de a avea pe Dumnezeu ca sprijin. Psalmul dă avertismente împotriva punerii încrederii în om, indiferent de câtă putere ar avea ei.

Cu privire la autorul psalmului, vezi GC 545.

1. Lăudaţi pe Domnul. Ebr. halelu-Yah, transliterat, "aleluia". O expresie care ar trebui să fie rostită cu teamă şi respect sfânt.


2 Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

Cât voi trăi. Această viaţă muritoare e scurtă, dar toate zilele ei ar trebui să fie folosite pentru binecuvântarea şi înălţarea Numelui lui Dumnezeu. "Lăudaţi" este tema imnurilor la adresa lui Dumnezeu care sunt cântate de locuitorii cerului. "Să înălţăm cântarea îngerilor acum, ca să o putem cânta când ne vom afla în rândurile lor strălucitoare"(PP 289). Cântările cerului vor aduce bucurie şi tărie pentru a uşura poverile vieţii acesteia.


3 Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

Cei mari. [Principi, KJV]. Există un Protector şi Ajutor mai de nădejde decât cei mai nobili oameni de pe pământ. Deşi prinţii pot fi de sânge împărătesc, ei nu sunt decât nişte fiinţe omeneşti. Numai Dumnezeu merită deplina noastră încredere şi credinţă. Fără El suntem lipsiţi de ajutor în faţa numeroaselor probleme ale vieţii (9T 203).


4 Suflarea lor trece, se întorc în pământ, și în aceeași zi le pier și planurile lor.

Planurile. [Gândurile, KJV]. Ebr. 'eshtonoth, un cuvânt care apare numai aici. Derivă din verbul 'ashath, care apare numai de două ori, o dată în Ieremia 5,28, tradus prin "a luci" şi o dată în Iona 1,6, cu sensul de "a se gândi la". Un verb aramaic, 'ashith, care înseamnă "a intenţiona", "a plănui", apare o dată în Daniel 6,4. Traducerea "planuri"(RSV) vine desigur din considerarea lui 'eshtoneth ca fiind bazat pe aramaicul 'ashith. O astfel de legătură e totuşi nesigură, în lumina faptului că autorul psalmului e David (vezi GC 545). Pare mai rezonabil să se considere 'eshtoneth ca derivând din ebraicul 'ashath, "a gândi la" şi prin urmare să se reţină traducerea "gândurile". LXX şi Vulgata susţin traducerea aceasta.

Pier. Adică starea conştientă încetează. Biblia nu acordă nici un sprijin doctrinei populare a unei stări conştiente între moarte şi înviere şi respinge hotărât o astfel de învăţătură (vezi Psalm 115,17; Eclesiastul 9,5). O metaforă obişnuită pentru moarte este "somnul" (Deuteronom 31,16; 2 Samuel 7,12; 1 Regi 11,43; Iov 14,12; Daniel 12,2; Ioan 11,11.12; 1 Corinteni 15,51; 1 Tesaloniceni 4,13-17; etc.). Faptul că un astfel de "somn" nu este o comuniune conştientă a celor drepţi cu Domnul lor este clar arătat şi în afirmaţia lui Isus, care mângâia pe ucenicii Săi cu gândul că la a doua venire, nu la moarte, ucenicii vor fi uniţi cu Domnul lor (Ioan 14,1-3). Şi Pavel arăta către a doua venire ca fiind timpul când toţi cei drepţi, toţi aceia care sunt în viaţă la a doua veniri şi morţii care vor fi înviaţi în clipa aceea vor fi uniţi cu Hristos, fără ca cei vii să o ia înaintea celorlalţi (1 Tesaloniceni 4,16.17).


5 Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!

Dumnezeul lui Iacob. Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Iacob poate să facă pentru noi. Şi noi putem fi biruitori - cu Dumnezeu.

Nădejdea. Nădejdea este balsamul vieţii şi bucuria existenţei. Ea ne înviorează duhul când dăm de încercări şi întristări pe cale.


6 El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci.

A făcut. În contrast cu slăbiciunea naturii omeneşti, Dumnezeu este Creatorul universului celui vast. Nimic nu e prea greu de făcut pentru El. Domnul nu va da uitării niciodată împlinirea făgăduinţelor Sale faţă de copiii Săi.

Ţine credincioşia. [Ţine adevărul, KJV]. Întrucât Dumnezeu "ţine credincioşia" ["adevărul", KJV], nu trebuie să ne temem să ne punem încrederea în El. Cuvântul Lui este adevăr (Psalm 119,160) şi El a făgăduit să-Şi ţină cuvântul nu pentru un timp, ci pentru totdeauna.

7 El face dreptate celor asupriți; dă pâine celor flămânzi: Domnul izbăvește pe prinșii de război;

Izbăveşte pe prinşii de război. Compară cu Isaia 61,1.


8 Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiați; Domnul iubește pe cei neprihăniți.

Deschide ochii. Eliberarea din închisoare şi deschiderea ochilor orbi sunt legate de Isaia cu lucrarea pe care Hristos urma să o săvârşească (Isaia 42,7). Acela care a făcut delicatul mecanism al ochiului ştie exact cum să-l deschidă când este bolnav. El dă şi vedere spirituală, ca oamenii să poată privi lucrurile Duhului.


9 Domnul ocrotește pe cei străini, sprijină pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.

Orfan. Compară cu Deuteronom 14,29.

Răstoarnă. Domnul strică planurile rele a celor nelegiuiţi.


10 Domnul împărățește în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudați pe Domnul!

Domnul împărăţeşte în veci. Spre deosebire de prinţii pământeşti, care mor, Dumnezeu, Marele Împărat, este pururi pe tronul Său. El nu abdică şi nu va fi niciodată deposedat de coroana Sa.

Lăudaţi pe Domnul. Ebr. halelu-Yah, ca în v. 1.COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1.2GW 435

1-3�

6T 108

2�

PP 289; 5T 319

3�

PK 596; 9T 203

3-5�

FE 222

4�

COL 270; GC 545; PP 685

5�

MH 417; PK 378