1 Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în Locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!

INTRODUCERE - Psalmul 150 este unul dintre "Psalmii aleluia". El este marele Aleluia de încheiere sau Doxologia întregii cărţi a Psalmilor. În felul acesta, cartea Psalmilor se încheie cu o chemare ca tot ce are suflare să se alăture măreţului imn de laudă.

Cu privire la autorul Psalmului 150, vezi FE 371.

1. În întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Ca în Psalm 148, invitaţia de a aduce laudă sunt adresate atât locuitorilor cerului, cât şi ai pământului.


2 Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L, după mărimea Lui nemărginită!
3 Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu lăuta și harpa!

Trâmbiţă. Ebr. shophar, corn (vezi p. 39).

Alăută [Psaltirea, KJV]. Ebr. nebel, harpă (vezi p. 33).

Harpă. Ebr. kinnor, liră (vezi p. 34).


4 Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu corzi și cu cavalul.

Timpane [Tamburina, KJV]. Ebr. toph, un fel tobă mică, de mână (vezi p. 30).

Instrumente cu coarde. Ebr. minnim (vezi p. 41; vezi la Psalm 45,8).

Cavalul [Orga, KJV]. Ebr. 'uhab, flaut (vezi p. 38; vezi la Genesa 4,20).


5 Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zăngănitoare!

Chimvale. Ebr. şilşelim (vezi p. 30).

Zângănitoare. Ebr. teru'ah, "pătrunzătoare".


6 Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul. Cu un mare "aleluia" final (vezi la Psalm 146,1) se încheie cea mai mare carte de cântări ce a fost compusă vreodată. În marea sală de concerte a Psalmilor, unde inimile noastre au fost mişcate şi înviorate de multe coruri, ne ridicăm în picioare şi stăm într-o atitudine veneraţie în momentul când marea simfonie atinge apogeul. Am dori să ne alăturăm glasurile în marele "aleluia" final adresat Mielului.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 5T 315