1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!

2 Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

3 Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!

4 Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei.

5 Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;

6 A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;

7 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.

8 Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

9 Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.

10 Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!