1 Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârșit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele.

INTRODUCERE. - Psalmul 53 prezintă un tablou viu de evlavie generală într-o lume decadentă, cu asigurarea că Dumnezeu va izbăvi pe poporul Său. Psalmul este o uşoară variaţie a Psalm 14 (vezi acel psalm), alcătuit probabil pentru a-l face potrivit pentru alte împrejurări.

Cu privire la preambul vezi p. 616, 628, 629. Expresiile: "Către mai marele cântăreţilor", "un psalm al lui David" sunt identice în Psalm 14 şi 53.

În ce priveşte comentariile la acest psalm, vezi la Psalm 14. Comentariile următoare se ocupă doar de pasajele în care textul diferă.

1. Fărădelegi. În loc de "au săvârşit fărădelegi urâte", Psalmul 14 are "fac fapte urâte".


2 Dumnezeu Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu.

Dumnezeu. Ebr. 'Elohim. Psalmul 14,2 zice "Domnul", ebr. Yahweh. Aceeaşi schimbare apare în v. 4,6. Numele Yahweh nu apare în Psalmul 53, în timp ce atât 'Elohim cât şi Yahweh apar în Psalm14 (vezi vol. I, p. 170-173).


3 Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

S-au rătăcit. [Au dat înapoi, KJV]. Psalm 14,3 zice "toţi s-au rătăcit" [toţi s-au abătut, KJV]. Sensul este aproape identic, fiecare expresie indicând o îndepărtare de Dumnezeu.


4 „Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea, de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, și nu cheamă pe Dumnezeu?”

Cei ce săvârşesc nelegiuirea. Cuvântul "toţi" precedă expresia aceasta în Psalm 14,4. "Dumnezeu" este "Domnul" în Psalm 14 (vezi la Psalm 53,2).


5 Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vreo pricină de spaimă; Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta, îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat.

Vor tremura de spaimă. [În mare spaimă, KJV]. Versetul 5 prezintă mari deosebiri faţă de Psalm 14,5-6.

Fără să fie vreo pricină de spaimă. Nu era motiv de spaimă, întrucât Dumnezeu era de partea lor. Unii au presupus că expresia aceasta a fost adăugată de un scrib inspirat pentru a adapta psalmul ca să fie fie folosit cu prilejul unei mari izbăviri, ca de pildă cu prilejul nimicirii oştirii lui Sanherib (vezi 2 Regi 19,20-36).

Va risipi oasele. [A risipit oasele, KJV]. Trupurile năvălitorilor nu au fost îngropate (vezi Ezechiel 6,5). Ideea ca trupul unui mort să nu aibă parte de o înmormântare onorabilă era cât se poate de respingătoare pentru mintea orientală. Această parte a psalmului pare să indice fundalul istoric al unui atac respins asupra Ierusalimului sau al unui asediu al cetăţii pe care vrăjmaşul l-a abandonat.

Îi vei face de ruşine. Caracterul eronat al expresiei: "Nu este Dumnezeu!" se dovedise în înfrângerea acestor batjocoritori printr-o acţiune a lui Dumnezeu, nu prin puterea mai mare a lui Israel.

Lepădat. [Dispreţuit, KJV]. Ebr. ma'as, "respins".

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 5�

GC 117


6 O! cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, și Israel se va bucura.