1 Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți:

INTRODUCERE. - Unii comentatori au văzut în acest psalm o descriere a cetăţii Sion ca şi capitală a împărăţiei universale a lui Dumnezeu, cetăţeni din toate naţiunile fiind născuţi din nou ca cetăţeni ai ei. E nesigur dacă limbajul oarecum obscur al psalmului poate fi interpretat în felul acesta (vezi la v. 4). Poemul are două strofe scurte, fiecare de câte trei versete, urmate de o concluzie lirică care constă dintr-un singur verset.

Cu privire la preambul vezi p. 617, 627.

1.Temeliile. Adică Sionul, pe care l-a întemeiat Dumnezeu şi unde El "locuieşte" (vezi Isaia 14,32).

Munţii cei sfinţi. Ierusalimul e înconjurat de dealuri. Chiar în cetate se află înălţimile Sion şi Moria (vezi la Psalm 48,2; cf. Psalm 133,3).


2 Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov.

Porţile Sionului. Porţile unei cetăţi reprezentau locul unde se încheiau diferite tranzacţii comerciale, unde se ţineau judecăţile, unde se simţea pulsul activităţii oamenilor (vezi Psalm 9,14; 122,2; Isaia 29,21). La modul figurat, "porţile" reprezintă intrarea în cetate. Dumnezeu privea cu mare plăcere mulţimile care se înghesuiau prin porţi pe drumul lor către Sion.

Locaşurile. Poate diferitele locuri unde locuiau evreii; sau, specific, diferitele locuri unde se odihnise chivotul înainte de a fi fost adus la Ierusalim de către David.


3 Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire)

Cetate a lui Dumnezeu. Vezi Psalm 46,4; 48,1.

Oprire. [Selah]. Vezi p. 629.


4 Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia: „În Sion s-au născut.” –

Egiptul. [Rahab, KJV]. O denumire poetică a Egiptului (vezi Isaia 30,7, RSV). Unind pe "Rahab" [KJV] cu "Babilonul", contextul clarifică referirea la Egipt: cele două naţiuni erau la fel de mândre şi de arogante în antagonismul lor faţă de Israel.

Ţara Filistenilor, Tirul. Vezi Psalm 83,7; cf. Psalm 68,31.

În Sion s-au născut. [Omul acesta s-a născut acolo, KJV]. Unii comentatori susţin că "acolo" indică Sion; de aici, interpretarea care reprezintă Sionul ca fiind capitala unui imperiu universal (vezi introducere la Psalm 87). Pare mai natural să se aplice adverbul la locurile menţionate în contextul imediat precedent: Egipt, Babilonia, Filistia, Tirul şi Etiopia. O atare aplicaţie se vede lămurit în următoarea parafrază la v. 4: "voi aminti Egiptul şi Babilonia prietenilor mei; priviţi la Filistia, Tir şi chiar Etiopia. Cutare s-a născut acolo". Psalmistul pare să accentueze că mai presus de patriotismul cel mai nobil al locuitorilor acestor ţări este privilegiul de a fi originar din Sion. Întregul psalm pare a fi o mare elogiere a Cetăţii sfinte ca loc de naştere.


5 Iar despre Sion este zis: „Toți s-au născut în el”, și Cel Preaînalt îl întărește.

În El. Calitatea de cetăţean al Sionului e prezentată ca privilegiul suprem.

Îl întăreşte. Vezi Psalm 48,8.


6 Domnul numără popoarele, scriindu-le: „Acolo s-au născut.” – (Oprire)

Numără. Un nou tablou frumos care scoate în evidenţă privilegiul îndrăgit de a putea fi în stare să înregistra Sionul ca loc de naştere. Oprire. [Selah, KJV].Vezi p. 629.


7 Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă: „Toate izvoarele mele sunt în Tine.”

Celui ce joacă. [Cei ce cântă la instrumente, KJV]. Ebr. cholelim, "dansatori". Cu privire la dans ca element al serviciului de închinare, vezi Exod 15,20; vezi la 2 Samuel 6,14.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 7Ed 307; PK 730