1 Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte!
2 Lăudați-L, toți îngerii Lui! Lăudați-L, toate oștirile Lui!

INTRODUCERE - Psalmul 148 este al treilea "Psalm aleluia" (vezi introducere la Psalmul 146). Nu numai fiinţele cereşti, dar, în mod poetic, şi corpurile cereşti sunt invitate să se alăture în lauda adusă lui Dumnezeu. Psalmistul extinde invitaţia la fiecare făptură vie de pe pământ şi la natura neînsufleţită. Nimeni nu e trecut cu vederea în această chemare universală la aducerea de laudă Creatorului şi Susţinătorului tuturor lucrurilor.

Psalmul constă din două părţi: (1) Lauda lui Dumnezeu în cer (v. 1-6); (2) Lauda lui Dumnezeu pe pământ (v. 7-14). Cu privire la autorul psalmului, vezi FE 371.

2. Toţi îngerii Lui. Vezi Psalm 130,20.21.

Toate oştirile Lui. Vezi la Psalm 24,10.


3 Lăudați-L, soare și lună, lăudați-L, toate stelele luminoase!

Stelele luminoase. În mod poetic, stelele, soarele şi luna sunt chemate să-I aducă laudă lui Dumnezeu.


4 Lăudați-L, cerurile cerurilor, și voi, ape, care sunteți mai presus de ceruri!

Cerurile cerurilor. Idiomatic, pentru cerurile cele mai înalte.

Mai pe sus de ceruri. Compară Genesa 1,7.


5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit, și au fost făcute,

Să laude. Vezi la v. 3.


6 le-a întărit pe veci de veci; le-a dat legi și nu le va călca.

Le-a întărit. Corpurile cereşti îşi datorează stabilitatea şi permanenţa voinţei atotputernice a lui Dumnezeu, Susţinătorul lor.

Le-a dat legi. [A făcut un decret, KJV]. Ebr. choq, "ceva prescris". Choq poate să însemne totodată "hotare" sau "limite", ca în Ieremia 5,22, iar psalmistul s-ar putea să se refere la faptul că Dumnezeu a trasat orbite pe care se mişcă corpurile cereşti. Ele îşi realizează mişcările de revoluţie cu o exactitate fără greş în cuprinsul hotarelor pe care El le-a prescris.


7 Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate;

Balauri. Vezi la Deuteronom 32,33; Iov 30,29. Invitaţiile trebuie să fie înţelese din punct de vedere poetic.


8 foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice, care împliniți poruncile Lui,

Foc. Se presupune o referire la fulgere, ca în Psalm 18,12; 105,32.


9 munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți,

Pomi roditori. Invitaţiile cuprind şi regnul vegetal.


10 fiare și vite toate, târâtoare și păsări înaripate,

Fiare. Ebr. chayyah, "animale sălbatice".

Vite. Ebr. behemah, "animale domestice". Invitaţiile cuprind şi regnul animal.


11 împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului,

Popoare toate. Psalmistul aşează pe om la urmă, probabil ca reprezentând lucrarea de încoronare a creaţiei, în măsura în care e vorba de Pământ.


12 tineri și tinere, bătrâni și copii!

Tineri. O subclasificare a familiei omeneşti, care scoate în evidenţă extinderea invitaţiei la a aduce laudă. Oricine, indiferent de vârstă sau de poziţie, nobilă sau umilă, tânăr sau bătrân, ar trebui să-L laude pe Domnul.


13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălțat: măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri.
14 El a înălțat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

A înălţat tăria. [Înalţă cornul, KJV]. O expresie care denotă creşterea puterii, a forţei (vezi Deuteronom 33,17; 1 Samuel 2,1.10; Psalm 18,2, etc). Lăudaţi pe Domnul. Ca şi Psalmii 146 şi 147, psalmul acesta se sfârşeşte cu un "aleluia"(vezi la Psalm 146,1).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-36T 109

5, 6�

MH 416

8�

PP 509