1 În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de rușine niciodată!

INTRODUCERE. - Psalmul 71 îi sfătuieşte pe cei vârstnici. Rugăciunea din acest psalm a fost pricinuită de faptul că David îşi dădea seama că înaintarea în ani aducea nenorocire celor vârstnici datorate în parte dezvoltării trăsăturilor de caracter nefericite (vezi E. G. White, Material suplimentar la Psalm 71,9.17.19). "David era adânc mişcat; era amărât când privea înainte spre timpul când avea să fie bătrân... David îşi dădea seama de nevoia de a se feri de relele care însoţesc bătrâneţea" (1T 423).

1. În Tine, Doamne. Compară cu Psalm 31,1-3, cu care Psalmul 71,1-3 este similar pentru scopuri practice.


2 Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă! Pleacă-Ți urechea spre mine și ajută-mi.
3 Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia mea.

Tu ai hotărât. Vezi Psalm 44,4; 68,28.


4 Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor!

Omului nelegiuit. Vezi Psalm 13,2; 17,13; 41,6.9.11; 55,13.14.


5 Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinerețea mea.

Nădejdea. Vezi 1 Timotei 1,1.

Mă încred. Vezi Psalm 40,4.


6 Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.

Pe Tine mă sprijinesc. [De Tine am fost sprijinit, KJV]. Literal, "pe Tine m-am sprijinit". Aşa cum un copil se sprijină cu toată greutatea pe părintele său, tot aşa David a găsit sprijin neîntrerupt în Dumnezeu (vezi Psalm 22,9.10; Isaia 46,3.4).

Te laud. Vezi Psalm 71,14-16.22-24; 145,1.2.


7 Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare.

O minune. Ebr. mopheth, "semn", "dovadă", "prevestire".

Tu eşti scăparea mea cea tare. Cât priveşte comentariul, vezi la Psalm 18,2.


8 Să mi se umple gura de laudele Tale și-n fiecare zi să Te slăvească!

Laudele Tale. Lauda e amestecată cu rugăciunea primei părţi a psalmului.


9 Nu mă lepăda la vremea bătrâneții; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!

Nu mă lepăda. Vezi Psalm 51,11.

Bătrâneţii. Trecerea în revistă a trecutului său îl conduce pe David să privească în viitor, când bătrâneţea, "ultima scenă dintre toate, care pune capăt straniei istorii pline de evenimente", se va abate asupra lui. Contemplând neajunsurile bătrâneţii, el simte nevoia unui har deosebit (vezi 1 T 422-424).

Mi se duc puterile. Dacă Dumnezeu a fost "stâncă" şi "turnul cel tare" ale lui David când aceasta era în plinătatea puterilor bărbăţiei, Dumnezeu ar fi trebuit să fie un sprijin şi mai mare când psalmistul va da piept cu bătrâneţea, cu slăbiciunile ei fizice şi mintale. Cu privire la slava bătrâneţii, vezi Proverbe 16,31.


10 Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine, și cei ce-mi pândesc viața se sfătuiesc între ei,

Vrăjmaşii mei. Vezi la Psalm 3,2; 41,7.

Viaţa. [Sufletul, KJV]. Vezi la Psalm 16,10.


11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriți-l, puneți mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
12 Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!

Nu Te depărta. Vezi la Psalm 22,11.19; 38,21.22; 40,13.


13 Să rămână de rușine și nimiciți cei ce vor să-mi ia viața! Să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea!

Să rămână de ruşine. Vezi Psalm 35,4.26; 40,14.


14 Și eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult.

Te voi lăuda tot mai mult. Psalmistul începe să aducă mulţumire, convins că cererea lui e ascultată.


15 Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.

Dreptatea...Ta. Vezi Isaia 45,24.25; Filipeni 3,9.

Nu-i cunosc. Dreptatea şi mântuirea lui Dumnezeu sunt incalculabile (vezi la Psalm 40,5; cf. Psalm 139,17.18).


16 Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta.
17 Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe, și până acum eu vestesc minunile Tale.

Minunile. [Lucrările minunate, KJV]. Vezi la Psalm 9,1.


18 Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneți cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, și puterea Ta neamului de oameni care va veni!

Nu mă părăsi. Vezi la v. 9.

Tăria Ta. Literal, "braţul Tău"; instrumentul şi, prin urmare, simbolul tăriei (vezi Isaia 52,10; Ezechiel 4,7).

Neamului de oameni care va veni. [La oricine, KJV]. Adică generaţiilor viitoare.


19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârșit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?

Ai săvârşit lucruri mari. Vezi Psalm 89,6.8; cf. Exod 15,11.


20 Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri; dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului.

Ne vei da iarăşi viaţa. [Mă vei înviora, KJV]. Nădejdea pentru viitor e întemeiată pe amintirea trecutului.

Adâncurile pământului. Metaforic, extremele suferinţei şi ale descurajării (vezi Psalm 88,6; 130,1). David îşi exprimă siguranţa indubitabilă că Dumnezeu îl va scăpa din adâncurile necazului şi îl va aşeza într-un loc sigur.


21 Înalță-mi mărimea mea, întoarce-Te și mângâie-mă din nou!

Înalţă-mă. [Îmi vei spori, KJV]. Dumnezeu nu numai că îi va reda, dar îi va şi spori maiestatea şi măreţia împărătească.


22 Și Te voi lăuda în sunet de lăută, Îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Israel!

Alăuta. Pentru descriere, vezi p. 33. Arfa. Vezi p. 34. Menţionarea alăutei şi a arfei denotă serviciul public de închinare, la care aceste instrumente erau cel mai adesea folosite. Sfântul lui Israel. Compară cu Psalm 78,41; 89,18.


23 Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
24 și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roșii de rușine.

Dreptatea Ta. Vezi v. 15.16.19. Dacă s-ar vorbi mai mult despre dreptatea lui Dumnezeu ar fi mai puţin înălţată dreptatea noastră proprie (vezi Isaia 64,6).

Zi de zi. Vezi la Psalm 1,2.

Ruşinaţi. David este atât de sigur de prăpădul care va veni peste cei nelegiuiţi, încât vorbeşte despre el ca şi cum ar fi deja realizat. Ca mulţi psalmi, Psalmul 71 se încheie într-o notă de biruinţă (vezi Psalm 3,7.8; 7,17; 26,12; etc.). Dumnezeu duce pe oameni de la întuneric la lumină.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 3�

PP 413

5�

FE 348

5.6�

MH 101; PK 341

6�

MH 100

7�

CT 537

9�

1T 423

9.12�

PK 341

14�

ML 327

17.18�

1T 423

18�

PK 341

22.23�

4T 71

22-24�

MH 101