1 Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în Casa Domnului!

INTRODUCERE - Psalmul 134 constă dintr-un apel către slujitorii de noapte din sanctuar să aducă închinare lui Iehova (v. 1.2) şi dintr-un răspuns (v. 3). Acest scurt psalm este ultimul din cântările treptelor (vezi introducere la Psalm 120; vezi şi p. 625, 627).

1. Binecuvântaţi pe Domnul. Vezi la Psalm 63,4.

Staţi noaptea. Leviţii erau folosiţi în sfânta lor lucrare noaptea ca şi ziua (vezi 1 Cronici 9,33).


2 Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul!

Ridicaţi-vă mâinile. Un gest de binecuvântare (vezi Levitic 9,22), precum şi o atitudine de rugăciune (vezi Psalm 141,2).


3 Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile și pământul!

Care a făcut. Semnul special de deosebire dintre adevăratul Dumnezeu şi dumnezeii falşi (vezi la Psalm 115,15). Te. Pe fiecare în parte, precum şi adunare ca întreg. Din Sion. Binecuvântarea din partea Creatorului universului este înfăţişată ca venind din cetatea marelui Împărat.