1 Doamne, eu Te chem: vino degrabă la mine! Ia aminte la glasul meu, când Te chem!

INTRODUCERE - Psalmul 141 este o rugăciune pentru călăuzire şi ocrotire. Psalmistul începe cu un apel către Domnul (v. 1.2), Îl roagă ca vorbirea lui să fie curată (v. 3.4), îşi exprimă dorinţa de a fi mustrat de către cei drepţi decât să primească linguşirea înşelătoare a celor netemători de Dumnezeu (v. 5.6), şi termină printr-o cerere de a fi izbăvit de uneltiri crude ale vrăjmaşilor săi (v. 7-10).

Cu privire la autorul psalmului, vezi PP 667. Cu privire la preambul, vezi p.616, 627.

1. Vino degrabă. Lui Dumnezeu Îi face plăcere ca copiii Săi să fie stăruitori în cererile lor în limitele unei îndrăzneli sfinte.


2 Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!

Ca tămâia. Tămâia sanctuarului era pregătită cu atenţie (vezi la Exod 30,34), aprinsă cu foc sfânt şi înfăţişată lui Dumnezeu. Ea era adusă dimineaţa şi seara de către preoţi pe altarul tămâierii (vezi Exod 30,7.8). Tămâia reprezenta "meritele şi mijlocirea lui Hristos, dreptatea Lui desăvârşită... singura care făcea ca închinarea unor fiinţe păcătoase să fie primită de Dumnezeu"(vezi PP 353).

Jertfa. Ebr. minchah, care denotă de fapt jertfa de băutură sau mâncare care însoţea arderea de tot zilnică (vezi Exod 29,38-42; vezi la Levitic 2,1).


3 Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele!

Pune... o strajă. O imagine preluată de la santinelele aşezate la porţile cetăţii noaptea. Însemnătatea păzirii limbii este puternic arătată de către Iacov (vezi Iacov 3). Aceia care pun fără încetare strajă buzelor lor fac ceea ce este plăcut lui Dumnezeu (2T 54).


4 Nu-mi abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac răul, și să nu mănânc din ospețele lor!

Nu-mi abate [Nu-mi încline, KJV]. Direcţia în care se înclină inima este direcţia pe care în curând o ia viaţa. Psalmistul se ruga călduros ca Domnul să-l ferească de felul de viaţă al oamenilor răi. Nu trebuie să deducem din limbajul acestui verset că Dumnezeu înclină vreodată inima unui om spre rău. Expresii de felul acesta par să fi pornit din părerea că Dumnezeu săvârşeşte sau cel puţin îngăduie tot ce se întâmplă în viaţa omului (vezi la Psalm 44,9). Psalmistul nu făcea decât să folosească limbajul netehnic al scriitorilor biblici, prin care Dumnezeu este prezentat ca săvârşind ceea ce nu împiedecă să se întâmple. Expresia familiară din rugăciunea Domnului, "nu ne duce în ispită" (Matei 6,13) ar trebui să fie înţeleasă în aceeaşi lumină.


5 Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită; pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca untdelemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea: dar rugăciunea mea se va înălța întruna împotriva răutății lor.

Pedepsească-mă [Să mă mustre, KJV]. Mustrarea unui prieten se dovedeşte o binecuvântare dacă e acceptată cum se cuvine. Numai acela care e gata să-şi dea viaţa pentru fratele său, e înzestrat corespunzător să-l mustre pe fratele său (vezi MB 184). Abigail s-a dovedit a fi un credincios prieten când a mustrat cu mult tact purtarea lui David (vezi PP 667).

Untdelemnul. Ebraica părţii a doua a versetului 5 este neclară şi nu se poate scoate din ea un sens mulţumitor. Nu se poate şti dacă LXX reflectează sau nu adevăratul original ebraic. Ea traduce al doilea rând al acestei propoziţii: "Untdelemnul păcătosului să nu-mi ungă capul." LXX înlătură obscuritatea din ultimul rând al strofei prin varianta ei: "Deoarece rugăciunea mea va mai fi în plăcerile lor." Varianta aceasta poate fi înţeleasă eventual ca referindu-se la o rugăciune care să nu fie afectată de aceste plăceri.


6 Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute.

De-a lungul stâncilor. Literal, "mâini ale unei stânci." Ebraica v.6 e neclară (vezi la v. 5).


7 Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului.

Ni se risipesc oasele. Determinarea exactă a incidentului istoric este pur ipotetică. Partea finală a domniei lui Saul a fost plină de confuzie (vezi PP 663, 664). Se poate că David să fi avut în minte una dintre incidentele din această perioadă instabilă.

Se spintecă pământul. [Se sparg lemne, KJV]. Cuvântul "lemne"[KJV] este adăugat. Ebraica pare mai degrabă să dea de înţeles o crăpare sau o spintecare a pământului însuşi. Dar sensul textului este neclar.


8 De aceea, către Tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la Tine caut adăpost; nu-mi părăsi sufletul!

La Tine caut adăpost. [În Tine e încrederea mea, KJV]. Literal, "în Tine îmi iau adăpostul".


9 Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul!
10 Să cadă cei răi în lațurile lor, în timp ce eu să scap!

Laţurile lor. Cei vinovaţi vor culege răsplata faptelor rele, în timp ce Dumnezeu va scăpa pe cei drepţi de la pieire.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 2�

8T 178

3�

ML 81; PK 348; 2T 54, 185; 4T 495, 521

3.4�

TM 418; 7T 259

5�

PP 667