1 Tu ai fost binevoitor cu țara Ta, Doamne! Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov;

INTRODUCERE. - Psalmul 85 constă dintr-o mulţumire pentru izbăvirea lui Israel din mâinile celui care îl luase prizonier (v. 1-3), o rugăciune pentru o refacere completă (v. 4-7), şi o pregustare a răspunsului la rugăciunea psalmistului în răsplata finală a binecuvântărilor spirituale şi materiale. Există insuficiente dovezi pentru a lega psalmul de vreo dată anumită. Printre personificările cele mai importante ale cărţii Psalmilor se numără şi imaginile plastice prezentate în Psalm 85,10-13. Se spune că psalmul a fost psalmul favorit al lui Oliver Cromwell.

Cu privire la preambul vezi p. 617, 627.

1. Ai fost binevoitor. Îi plăcuse lui Dumnezeu să transforme nenorocirile iudeilor în binecuvântări. Afirmaţia lasă să se înţeleagă că psalmistul simţea că existaseră perioade când Dumnezeu nu manifestase milă (vezi Psalm 77,7-9).


2 ai iertat nelegiuirea poporului Tău,

Ai iertat. Robia a venit ca urmare a păcatului. Înlăturarea de către Dumnezeu a pedepsei era socotită o dovadă că El iertase păcatul poporului.

Acoperit. Vezi la Psalm 32.1.

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi la p. 629.


3 i-ai acoperit toate păcatele; – (Oprire) Ți-ai abătut toată aprinderea și Te-ai întors din iuțimea mâniei Tale.
4 Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre! Încetează-Ți mânia împotriva noastră!

Întoarce-ne. Dumnezeu Se întorsese cu îndurare către poporul Său. Rugăciunea psalmistului acum este ca Dumnezeu să aducă pe poporul Său la biruinţă. Noi înşine nune putem întoarce; avem nevoie de harul lui Dumnezeu (vezi Psalm 80,3.7.19).

Dumnezeul mântuirii noastre. Vezi Psalm 27,9; 51,14.

Încetează. Literal, afirmaţia aceasta ar părea să contrazică afirmaţia din v. 3, dar ea poate fi înţeleasă ca referindu-se la efectele mâniei lui Dumnezeu. Cei luaţi robi ajunseseră din nou acasă, dar ţara era pustiită, încă într-o stare jalnică.


5 În veci Te vei mânia pe noi? În veci Îți vei lungi mânia?

În veci. [Către toate generaţiile, KJV]. Literal, "din generaţie în generaţie".


6 Nu ne vei înviora iarăși, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?

Tu. [în rom. subînţeles]. Numai Dumnezeu poate să elibereze pe poporul Său. Ezra se ruga pentru "puţină răsuflare" (Ezra 9,8). Să se bucure. Reînsufleţirea religiei aduce bucurie (vezi Neemia 12,27). În Tine. Nu doar în simple binecuvântări pământeşti, ci în Dumnezeu, Dătătorul tuturor lucrurilor.


7 Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta și dă-ne mântuirea Ta!
8 Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul: căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie.

Voi asculta. Psalmistul şi-a exprimat mâhnirea şi s-a rugat. Acum vrea să aştepte calm, liniştit un răspuns de pace. Ceea ce ne spune Dumnezeu nouă e mai important decât ceea ce Îi spunem noi Lui.

Pace. Ebr. shalom. Puţine cuvinte ebraice sunt mai plăcute ca semnificaţie decât cuvântul "pace" (vezi Psalm 29,11; 72,3.7; 122,6-8; Numeri 6,26; Isaia 9,6.7; Zaharia 6,13).

Iubiţilor. [Sfinţilor, KJV]. Ebr. chasidim (vezi Nota suplimentară la Psalm 36). Chasidimii îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu prin felul lor de viaţă, iar Dumnezeu Îşi arată iubirea faţă de ei (vezi Psalm 4,3).

Nebunie. Dacă după eliberare Israel s-ar fi întors la nebunia lui, sfârşitul lui ulterior ar fi fost şi mai rău (vezi Matei 12,45; Ioan 5,14). În loc de "să nu cadă iarăşi în nebunie", LXX zice: "către aceia care îşi întorc inima înspre el".


9 Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în țara noastră să locuiască slava.

Slava. Aici, evident, reîntoarcerea slavei şi prosperităţii pământeşti, ca pe vremuri.


10 Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.

Bunătatea şi credincioşia. Exemplul desăvârşit de paralelism sinonim expus în versetul acesta înmănunchează în fiecare expresie cele două atribute majore ale caracterului lui Dumnezeu (vezi Psalm 25,10; 72,3). În aceste imagini plastice de personificare este sintetizat întregul plan al mântuirii (vezi 5T 633; PP 349; DA 762).

Se sărută. Dreptatea şi iertarea, aparent străine una de alta, se îmbrăţişează ca două prietene care se iubesc (vezi DA 762).


11 Credincioșia răsare din pământ, și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor.

Priveşte de la înălţimea cerurilor. Pentru a întâlni "adevărul" (cf. Psalm 85,10; Isaia 45,8).


12 Domnul ne va da și fericirea, și pământul nostru își va da roadele.

Fericirea. [Ceea ce este bun, KJV]. Vezi Psalm 84,11.


13 Dreptatea va merge și înaintea Lui, și-L va și urma, călcând pe urmele pașilor Lui!

Va merge şi înaintea Lui. Vezi Isaia 58. Dreptatea este personificată ca pregătind calea pentru repunerea în graţiile lui Dumnezeu (vezi Matei 3,3). Şi-L va şi urma. [ne va pune, KJV]. Dreptatea, ca înainte-mergător, pregăteşte calea pentru Iehova care vine şi care aduce mântuire pentru poporul Său.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 10AH 311; CSW 171; DA 762, 834; Ev 292; GW 156; PP 349; 5T 633; 6T 60; 7T 209