1 Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului!

INTRODUCERE. - Printre psalmii de mulţumire triumfătoare, Psalmul 100 ocupă un loc de frunte. El este punctul culminant şi măreţ al şirului de psalmi care a început cu Psalmul 95. În psalmul acesta toate popoarele pământului sunt invitate să se unească cu Israel într-o laudă universală a lui Iehova, pentru că bunătatea şi credincioşia Lui sunt veşnice. Psalmul 100 este probabil originea doxologiei "Old Hundredth", care începe cu "Lăudaţi pe Dumnezeu, de la care se revarsă toate binecuvântările", ["Măriţi pe Domnul neîncetat"]. Melodia a fost compusă de Louis Bourgeois în 1551. În 1561 William Keth a compus parafraza: "Toţi câţi pe pământ locuiţi", pentru melodia lui Bourgeois. Poate că nici un psalm nu e mai des folosit în sinagogă sau în biserică. El proclamă lucrarea de păstor universal al lui Dumnezeu. Nici măcar o aluzie tristă nu există în acest psalm.

Cu privire la preambul vezi p. 627, 628.

1. Strigaţi de bucurie. Vezi Psalm 66,1; 98,4.

Toţi locuitorii pământului. Literal, "tot pământul".


2 Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui.

Bucurie. Aceasta este nota dominantă a psalmului.


3 Să știți că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui.

El ne-a făcut. Faptul că Dumnezeu merită toată lauda se bazează în primul rând pe faptul că El ne-a făcut poporul Lui (vezi Psalm 95,6; cf. Deuteronom 32,6.15). Ai Lui suntem. [Nu noi înşine, KJV]. Un număr de manuscrise ebraice, Targumii, şi notele Bibliei ebraice zic: "ai Lui suntem". Pe de altă parte LXX şi Siriaca sprijină traducerea KJV. Turma. Compară Psalm 95,7; vezi la Psalm23,1-4. Fiind stăpânit de gândurile acestea, psalmistul se simte îndemnat să aducă laude.


4 Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui! Lăudați-L și binecuvântați-I Numele.

Porţile... curţile. Referindu-se probabil la sanctuar, dar - prin extindere - la toate locurile unde se aduce închinare lui Dumnezeu. Laude. [Mulţumiri, KJV]. Probabil jertfe de mulţumire (vezi Psalm 96,8). Tabloul este acela al închinătorilor recunoscători care aduc jertfele de mulţumire la sanctuar. Cântări. "Cântarea de laudă este atmosfera cerului; şi atunci când cerul vine în contact cu pământul, iau naştere muzica şi cântarea, - mulţumire şi glas de cântare" (Ed 161; cf. Isaia51,3). Numele. Vezi la Psalm 7,17.


5 Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci, și credincioșia Lui, din neam în neam.

Bun. Vezi 1 Cronici 16,34; 2 Cronici 5,13; 7,3; Psalm 106,1; 107,1; 118,1; etc.

Bunătatea Lui ţine în veci. În ebraică, asemănător cu refrenul des repetat tradus: "îndurarea Lui durează în veci" (Psalm 136; vezi şi Psalm 118,1-4.25).

Din neam în neam. Imaginea al unei generaţii care vine după alta, toate bucurându-se de bunătatea şi credincioşia lui Dumnezeu. Dumnezeu merită lauda noastră, deoarece El ne face ceea ce suntem, ne răscumpără, ne iubeşte, are doar planuri bune pentru noi şi Se îngrijeşte de fericirea noastră. COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-4 MH 415; 8T264

2�

PP 594

2-4�

DA 288

3�

GC 437; 6T 351

3.4�

Ed 243

4�

AH 474; ML 171; 5T 317, 491

4.5�

3T 240