1 Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

INTRODUCERE. - Psalmul 98 este o chemare minunată adresată tuturor popoarelor şi tuturor forţelor naturii să-L laude pe Dumnezeu, Judecătorul Suveran al universului (vezi introducerea la Psalmii 93, 95). Psalmul acesta a fost numit Psalmul ecou al Psalmului 96, deşi are un formă mai precisă decât psalmul acela. Se pot uşor discerne trei strofe de lungi asemănătoare, fiecare prezentând o idee unitară: motive de laudă (v. 1-3), metode de laudă (v. 4-6), invitaţie la laudă (v. 7-9). Psalmul are multă prospeţime şi spontaneitate.

Cu privire la preambul vezi p.627.

1. O cântare nouă. Vezi Psalm 33,3; 96,1. Versetele 1-3 prezintă motivele pentru a-L lăuda pe

Iehova. Psalmul începe cu o sublimă notă de laudă. Minuni. Binecuvântări generale şi beneficii particulare (vezi Exod 15,11.21; Psalm 77,14). Dreapta. Vezi Psalm 44,3; cf. Exod 15,6; Isaia 52,10; 59,16; 63,5.


2 Domnul Și-a arătat mântuirea, Și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor.

Şi-a arătat. Prin fapte de izbăvire (vezi Isaia 52,10).

Neamurilor. Sau "naţiunilor" (vezi la Psalm 2,1). Actele lui Dumnezeu erau atât de cunoscute, încât toate naţiunile din jurul lui Israel puteau să vadă puterea Lui (vezi Psalm 97,6).


3 Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia Lui față de casa lui Israel: toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

Bunătatea şi credincioşia. Vezi Psalm 25,10; 26,3. Marginile pământului. Vei Isaia 52,10; cf. Psalm 98,2; Luca 2,10; 3,6; Romani 10,12.18.


4 Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului! Chiuiți, strigați și cântați laude!

Strigăte de bucurie. Vezi Psalm 66,1; Psalm 95,1; 100,1. Versetele 4-6 prezintă felul cum să fie lăudat Iehova.

Toţi locuitorii pământului. [Tot pământul, KJV]. Psalmul se deosebeşte prin apelul lui general către toate popoarele.

Cântaţi laude. Ebr. zamar, "faceţi melodii", fie cu glasul, fie cu instrumentele, fie şi cu una şi cu cealaltă. Creaturile înzestrate din punct de vedere spiritual ar trebui să aducă în mod conştient laudă lui Dumnezeu. Oamenii au glas care să facă să răsune lauda Lui şi totodată capacitatea de a face instrumente cu care să-L laude.


5 Cântați Domnului cu harpa, cu harpa și cu cântece din gură!

Arfa. Despre instrumentele muzicale menţionate la v. 5 şi 6, vezi p. 30, 34, 39.


6 Cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului, Domnului!

Strigaţi de bucurie. [Manifestaţi vesel, KJV]. Aici nu sunt "viori cu surdină"; toate registrele orgii sunt folosite la maxim, scoţând un sunet plin, amplu.


7 Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea,

Urle marea. Vezi Psalm 96,11. Versetele 7-9 invită toată natura să contribuie la lauda lui Iehova.


8 să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții

Să bată din palme râurile. [Să bată din palme valurile mării, KJV]. O personificare sugerată poate de valurile care se sparg de ţărm.

Să strige de bucurie toţi munţii. Compară cu Psalm 65.9-13 pentru o imagine deosebit de specială a naturii în toată frumuseţea ei, care Îl laudă pe Dumnezeu.


9 înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul! El va judeca lumea cu dreptate, și popoarele, cu nepărtinire.

El vine. Vezi la Psalm 96,13. Cei răscumpăraţi şi toate lucrările naturii aşteaptă cu dor nespus

vremea judecăţii mântuitoare.

COMENTARIILE LUIELLEN WHITE

9CH 303