1 Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă.

INTRODUCERE. - David a compus Psalmul 63 pe când era în pustia Iudeii, fugind de mânia împăratului Saul (vezi preambulul; cf. 1 Samuel 23,13.14.23.24; 24,1-3; Ed 164). Psalmul 63 este unul din cei mai duioşi psalmi. Nu conţine nimic de tipul cererii. Acolo se întâlnesc bucurie, laudă, mulţumire, dorinţa după comuniune cu Dumnezeu, dar nici un cuvânt de cerere pentru avantaje trecătoare sau spirituale. Imnul are trei părţi: foamea lui David după Dumnezeu (v. 1-4); bucuria lui în comuniunea cu Dumnezeu (v. 5-8); încrederea lui în nimicirea finală a celor nelegiuiţi şi propriul său triumf în mâinile lui Dumnezeu (v. 9-11).

Cu privire la preambul vezi p. 616, 627.

1. Pe Tine te caut. [De timpurie te caut, KJV]. Ebr. shachar, "a căuta din zori", deci, "a căuta

cu râvnă" sau "a căuta de zor". Sufletul. Folosit idiomatic pentru "eu" (vezi la Psalm 16,10). Însetează. Vezi la Psalm 42,2. Tânjeşte. Sau "leşină de dor".


2 Așa Te privesc eu în Locașul cel Sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava.

Puterea şi slava. David pare să rememoreze dovezile prezenţei lui Dumnezeu în serviciile sanctuarului, ca de pildă şechina (vezi PP 349). Cea mai măreaţă dovadă a prezenţei lui Dumnezeu astăzi este transformarea vieţii oamenilor.


3 Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale.

Mai mult decât viaţa. Pentru David înţelegerea iubirii lui Dumnezeu era mai dulce decât viaţa, pe care de obicei un om o socoteşte cea mai preţioasă avere a sa.


4 Te voi binecuvânta, dar, toată viața mea, și în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.

Dar. Adică "în consecinţă" sau "în acord cu".

Binecuvânta. Ebr. barak. Cuvântul acesta reflectă mai multe nuanţe de sensuri. Când Dumnezeu binecuvântează o persoană înseamnă că Dumnezeu o înzestrează cu daruri folositoare sau declară că persoana e astfel înzestrată. Când un om Îl binecuvântează pe Dumnezeu înseamnă că el Îl recunoaşte pe Dumnezeu ca dătător de daruri folositoare. În VT se spune deseori că oamenii Îl binecuvântează pe Dumnezeu (vezi Psalm 63,4; 103,1.2.20-22; 145,2 etc.). Când o persoană binecuvântează pe o altă persoană, ea îşi exprimă dorinţa ca persoana aceea să fie înzestrată cu daruri folositoare . În LXX barak e de obicei redat eulogeo, "a vorbi de bine despre". Rareori barak este folosit pentru a exprima un înţeles opus, "a blestema" (vezi Iov 1,5).

Îmi voi ridica mâinile. Vezi la Psalm 28,2; vezi şi Psalm 134,2.


5 Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze,

Mi se satură. Vezi la Psalm 36,8. În timp ce în v. 1 imaginea era aceea a apei care înviorează pe cel însetat, aici este a hranei care satură pe flămând.


6 când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopții.

În aşternutul meu. Adică în timpul nopţii. Într-o astfel de perioadă, dificultăţile zilei tind să fie capete proporţii mărite. Fără îndoială că David a petrecut mult timp gândind la Dumnezeu în ceasurile de nelinişte ale nopţii, în pustie. Am face bine dacă ne-am îndrepta gândurile spre Dumnezeu în ceasurile noastre de insomnie.

În timpul priveghiurilor nopţii. [În străjile nopţii, KJV]. Noaptea era împărţită în trei străji (vezi la Plângeri 2,19; 1 Samuel 11,11). Desigur, lui David îi venea greu să doarmă când era urmărit, dar era îndeajuns de liniştit pentru a petrece ceasurile de insomnie în meditaţie.


7 Căci Tu ești ajutorul meu, și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale.

Căci. Binefacerile lui Dumnezeu din trecut sunt totdeauna un motiv de recunoştinţă pentru prezent şi o asigurare de ajutor în viitor. Umbra aripilor Tale. Vezi la Psalm 17,8; vezi şi Psalm 36,7; 57,1; 61,4.


8 Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină.

Este lipit. Ebr. dabaq, "a se lipi de", "a se agăţa de" (vezi la Deuteronom 4,4; 10,20; cf. Genesa 2,24).


9 Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului;

Dar cei. Psalmistul pune în antiteză soarta duşmanilor cu propriul său viitor sub conducerea lui Dumnezeu. Cei care se gândesc să-l distrugă pe psalmist vor pieri. Mâna dreaptă a lui Dumnezeu îi susţine iubitor pe cei drepţi. Aceeaşi mână dreaptă îi va nimici pe nelegiuiţi.


10 vor fi dați pradă sabiei, vor fi prada șacalilor.

Pradă săbiei. Literal, "prin mâinile săbiei". "Sabia" este personificată, având mâini.


11 Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu; oricine jură pe El se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor.

Împăratul. Psalmistul vorbeşte acum despre sine la persoana a treia. Cu toate că este un fugar, în primejdie de a fi ucis de Saul, David continuă să aibă încredere că, în final, va deveni împărat ca împlinire a ungerii sale de către profetul Samuel (vezi 1 Samuel 16,13). Se simte o înflăcărare duioasă în folosirea de către David a acestui termen. Cuvintele sale reprezintă un act de credinţă din partea sa.

Pe El. Adică pe Dumnezeu. Despre semnificaţia jurământului, vezi la Deuteronom 6,13, vezi şi Deuteronom 10,20; Isaia 65,16.

Mincinoşilor. Aceia care caută să învingă prin minciună vor fi făcuţi de ruşine. David e încrezător că va fi ocrotit de intenţiile ucigaşe ale lui Saul şi că vrăjmaşii săi vor fi nimiciţi. E privilegiul omului care îşi va pune încrederea în Dumnezeu să simtă că bucuria finală şi triumful final îi vor aparţine cu siguranţă.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-7Ed 164

3-7�

MH 101

8�

Te 105