1 Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!

INTRODUCERE - Psalmul 136 a fost cunoscut printre iudei sub numele de Marele Hallel. Refrenul "căci în veac ţine îndurarea Lui" era fără îndoială cântat ca răspuns fie de către închinători, fie de corul Templului.

1. Lăudaţi [Aduceţi mulţumiri, KJV]. Oricând este potrivit să aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru bunătatea şi îndurarea lui faţă de noi.

Căci în veac ţine îndurarea Lui. Literal, "căci în veşnicie iubirea Lui". Cuvântul tradus "îndurare" este chesed, care înseamnă "dragoste divină" (vezi Nota suplimentară la Psalm 36). Refrenul se repetă la fiecare verset al acestei cântări.


2 Lăudați pe Dumnezeul dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui!

Dumnezeul dumnezeilor. Compară cu Deuteronom 10,17; 1 Corinteni 8,5.6.


3 Lăudați pe Domnul domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui!

Domnul. Ebr. 'Adon (vezi vol.I, p.171-173).


4 Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui!

Minuni mari. Dumnezeu nu are rival în aducerea la îndeplinire a minunilor. Numai o Fiinţă cu inteligenţă nemărginită putea să facă planul unui univers măreţ cu minunile lui de nedescris.


5 Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui!

Cu pricepere [Prin înţelepciune, KJV]. Ce înţelepciune stă ascunsă în tainele universului pe care l-a făcut Dumnezeu! Descoperirile ştiinţifice scot la iveală continuu tot mai multe şi mai multe minuni ale creaţiunii Lui. În fiecare domeniu al naturii se vede finalitate.


6 Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui!

Pe ape. Vezi Genesa 1.9.10.


7 Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui!

Luminători mari. O referire la minunile zilei a patra a săptămânii creaţiunii, aşa cum sunt relatate în Genesa 1,14-19.


8 Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui!
9 Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui!

Luna şi stelele. Nici un ceas al zilei nu e lăsat la voia întâmplării. Când privim cerul noaptea şi vedem luminătorii cerului, ni se reaminteşte marea iubire a lui Dumnezeu faţă de noi. Luna înveseleşte inima, iar stelele sclipitoare par să ne trimită mesaje mângâietoare.


10 Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui!
11 Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui!

A scos afară pe Israel. Faraon şi stăpânii de robi ai lui erau hotărâţi să nu lase pe Israel să scape din sclavia lor. Totuşi, când Domnul intenţionează şi făgăduieşte să elibereze pe poporul Său şi poporul Său răspunde, nu există putere pe pământ sau în cer care să i se împotrivească. Atunci când monarhul mândru Îl sfidează şi refuză să răspundă, el face aceasta spre propria distrugere.


12 Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui!
13 Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui!

A tăiat în două Marea Roşie. Vezi Exod 14. Aşa cum Domnul a făcut un drum prin Marea Roşie. astfel încât israliţii au umblat ca pe uscat, tot astfel va deschide El înaintea noastră o cale prin apele împotrivirii care se ridică înaintea noastră şi care, pentru ochiul nostru lipsit de credinţă, par de netrecut.


14 Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui!
15 Și a aruncat pe faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui!
16 Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustiu, căci în veac ține îndurarea Lui!

A călăuzit pe poporul Său. În tot timpul peregrinării prin pustie, Domnul a fost Cel care a aprovizionat şi a condus pe poporul Său. El l-a călăuzit pe Israel prin stâlpul de foc noaptea şi prin stâlpul de nor ziua (Exod 13,21). El le-a dat apă şi le-a trimis hrană din cer (vezi Exod 16,17).


17 Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui!
18 Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui!
19 Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui!

Sihon. Vezi la Psalm 135,11.


20 Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui!
21 Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui!

Moştenire. Ţara Canaanului a fost dată lui Israel în dar de Dumnezeu. El făgăduise lui Avraam că sămânţa lui va moşteni ţara aceea (Genesa 15,18).


22 De moștenire robului Său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui!
23 Pe Cel ce Și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui!

Smeriţi [Stare smerită, KJV]. Israel a fost adus într-o stare smerită de robie şi sclavie în Egipt, dar Domnul nu i-a uitat în strâmtorarea lor. Pentru toţi aceia care sunt pradă întristării, bolii sau păcatului, cât de îmbărbătător e să ştie că Domnul nu îi uită, ci trimite ajutor şi izbăvire!


24 Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui!
25 Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui!

Dă hrană. Dumnezeu dă cele trebuincioase ca hrană tuturor făpturilor Sale vii (vezi Psalm 104,27).


26 Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui!