1 Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem! Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem!

INTRODUCERE - Psalmul 64 reprezintă un tablou plină de forţă al oamenilor răi care complotează împotriva vieţii psalmistului (vezi Psalm 52; 57 la 59). Psalmul are două subîmpărţiri principale: o cerere de eliberare de vrăjmaşi (v. 1-6) şi exprimarea încrederii şi recunoştinţei pentru nimicirea lor (v. 7-9). Un distih de încurajare încheie poemul (v. 10).

Cu privire la preambul, vezi p. 616, 627.

1. Când gem. [În rugăciunea mea, KJV]. Ebr. śiach, "grijă"; tradus şi "plângere" [KJV] (Psalm 55,2).


2 Păzește-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți!

Uneltirile. Sau "discuţie confidenţială" (vezi la Psalm 25,14).

Ceată gălăgioasă. [insurecţie, KJV]. Ebr. rigshah, "zgomot", în contrast cu discuţiile secrete amintite în prima parte a versetului.


3 Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți,

Vorbele lor amare. Adică vorbe pline de răutate; expresia a devenit ceva obişnuit în limbajul oamenilor. Nimic nu e mai nemilos ca atacul unei limbi mincinoase.


4 ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat: trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică.

În ascuns. Literal, "în locuri ascunse" (vezi Psalm 10,8).

Nevinovat. [Desăvârşit, KJV]. Ebr. tam, "deplin", "drept", "paşnic" (vezi la Iov 1,1). Psalmistul vorbeşte aici la sine ca fiind fără vină din punct de vedere moral în ce priveşte lucrurile de care e învinuit.

Fără nici o frică. Vrăjmaşii psalmistului par să nu aibă frică nici de Dumnezeu, nici de om (vezi Psalm 55,19).


5 Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic: „Cine ne va vedea?”

În răutatea lor. [Într-un lucru rău, KJV]. Literal "cuvânt". Vorbirea nelegiuiţilor care uneltesc este rea.

Zic. Adică îşi zic.

Cine ne va vedea? [Cine îi va vedea?, KJV]. Ei se amăgesc gândind că Dumnezeu nu ia seama

la ei.


6 Pun la cale nelegiuiri și zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!” O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia!

Pun la cale. [Cercetează, KJV]. Cercetează orice plan care i-ar putea ajuta să-şi îndeplinească intenţiile rele.

Planul este gata. [O cercetare sârguincioasă, KJV]. Versetele 2-6 descriu activitatea neobosită a celor nelegiuiţi. Ajutaţi de inteligenţa strălucită a celui rău, nelegiuiţii "pun la cale" nelegiuirea, plănuiesc cu grijă executarea ei, fac pregătiri sârguincioase pentru acţiune şi deodată dau atacul la momentul oportun.

Ar fi bine ca cei drepţii să fie tot atât de sârguincioşi în practicarea dreptăţii. Prea adesea evlavia se transformă în ceva cu totul pasiv. Nu se observă nici o creştere în har, nu sunt se pun la cale nici un fel de planuri noi pentru Dumnezeu. Se potrivesc cuvintele lui Hristos: "Fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii" (Luca 16,8).


7 Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor: deodată, iată-i loviți.

Aruncă. Psalmistul dă dovadă de încredere că Dumnezeu îi va apăra cauza.

Săgeţi. Situaţiile se vor răsturna. În loc ca vrăjmaşii psalmistului să arunce săgeţi împotriva altora (v. 3), Dumnezeu va arunca săgeţile Sale împotriva lor.


8 Limba lor le-a pricinuit căderea; și toți cei ce-i văd clatină din cap.

Limba lor. Unealta pe care ei au folosit-o ca să facă rău altora va deveni, asemenea unei săbii (vezi v.3), mijlocul pentru propria lor distrugere.

Clatină din cap. [Vor fugi, KJV]. După unii autori, de la ebr. nadad, "a se retrage" sau "a zbura"; după alţii, de la nud, "a fi clătinat într-o parte şi în alta" sau "a se scutura [dezaprobator]".


9 Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc: „Iată ce a făcut Dumnezeu”, și recunosc că aceasta este lucrarea Lui!

Recunosc. [Vor analiza cu înţelepciune, KJV]. Ei vor vedea dovada că Dumnezeu va scăpa pe copiii Lui de uneltirile celor nelegiuiţi.


10 Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea; toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.

Se bucură. Psalmistul îşi exprimă recunoştinţa pentru eliberare.

Cei cu inima fără prihană. Tot poporul lui Dumnezeu, fie că e sau nu implicat în primejdia care constituie subiectul psalmului, se va bucura de triumful psalmistului.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

3�

4T 348