1 Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.

INTRODUCERE. - Psalmul 116 este un psalm de mulţumire, în care psalmistul celebrează o experienţă de izbăvire personală. Psalmul înalţă puterea mântuitoare a lui Dumnezeu.

În LXX, Psalmul 116 apare ca sub forma a doi psalmi: v. 1-9 ca Psalm 114 şi v. 10-19 ca Psalm 115 (vezi p. 627).

1. El aude. [A auzit, KJV]. Timpul verbului ebraic permite traducerea "aude". Sensul astfelsugerat este că psalmistul Îl laudă pe Dumnezeu pentru repetatele răspunsuri la rugăciune.


2 Da, El Și-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viața mea.

Toată viaţa. Psalmistul se leagă să facă din rugăciune o deprindere pe viaţă.


3 Mă înfășuraseră legăturile morții și m-apucaseră sudorile mormântului; eram pradă necazului și durerii.

Mormântului [Iadului, KJV]. Ebr. she'ol, nu un iad al chinurilor, ci sălaşul simbolic al morţilor, atât drepţi cât şi nelegiuiţi (vezi la Proverbe 15,11). Textul acesta nu acordă nici un sprijin doctrinei despre un iad care arde pururi. Psalmistul aplică expresiile "legăturile [întristările, KJV] morţii" şi "sudorile mormântului"[chinurile iadului, KJV] la sine însuşi, descriind experienţele prin care a trecut în viaţa aceasta şi din care a fost salvat. Prin urmare, expresia "chinurile iadului" nu poate avea legătură cu o experienţă de după moarte. Încercarea prin care psalmistul trecuse evident că îl adusese aproape de moarte.


4 Dar am chemat Numele Domnului și am zis: „Doamne, mântuiește-mi sufletul.”
5 Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
6 Domnul păzește pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit.

Cei fără răutate [Pe cei simpli, KJV]. Ebr. pethi, "tineri fără experienţă" sau "tineri simpli." LXX zice nepia, "prunci", cuvântul folosit în Matei 11,25. Aşa cum un tată iubitor ocroteşte şi călăuzeşte paşii nesiguri ai copilului său mic, tot aşa Domnul, în îndurarea Lui, îi călăuzeşte pe copiii Săi pe cărarea vieţii.


7 Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine.

Odihna. Adevărata odihnă se găseşte numai în încrederea deplină în Dumnezeu. O asemenea odihnă alungă îngrijorarea şi neliniştea (vezi Matei 11,29).


8 Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii, din lacrimi, și picioarele, de cădere.
9 Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii.

Voi umbla. A umbla înaintea (literar, "în prezenţa lui") lui Dumnezeu înseamnă a fi în armonie cu El. Nu se poate ca doi să meargă împreună decât dacă sunt învoiţi (vezi Amos 3,3).


10 Aveam dreptate când ziceam: „Sunt foarte nenorocit!”

Aveam dreptate. [Am crezut, KJV]. Sau "m-am încrezut".

Când. [De aceea, KJV]. Mai bine "când". Cererea psalmistului de eliberare era întemeiată în credinţă.


11 În neliniștea mea, ziceam: „Orice om este înșelător.”

În neliniştea mea. [În zorul meu, KJV]. Când sunt loviţi de suferinţe grele, oamenii îşi formează adesea păreri pripite despre semenii lor, dar vorbirea pripită este urmată de remuşcări amare. Cu toate că oamenii par înşelători şi adesea nedemni de încredere, situaţia este la fel de deznădăjduită, cum pare iniţial.


12 Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine?

Binefacerile Lui. Când în aparenţă suntem părăsiţi de oamenii de la care aşteptăm ajutor, ajungem să preţuim ajutorul şi binefacerile care vin din Cer. Psalmistul se întreabă cum ar putea mai bine să exprime recunoştinţa sa faţă de Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra sa.


13 Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema Numele Domnului;
14 îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor.

Îmi voi împlini juruinţele. E lucru serios acela de a nu împlini juruinţele făcute Domnului (vezi Fapte 5,1-10).


15 Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El.

Moartea celor iubiţi de El [Moartea sfinţilor Săi, KJV]. Domnul nu priveşte cu nepăsare moartea sfinţilor Săi (vezi Matei 10,29-31). Îngeri păzitori însoţesc pe sfinţi prin valea umbrei morţii, înseamnă locul unde se odihnesc ei şi sunt cei dintâi care îi vor saluta în măreaţa dimineaţă a învierii (Ed 305). Se spune că mulţi dintre creştinii persecutaţi mergeau la martiraj repetând versetul acesta şi că mesajul lui îi îmbărbăta când treceau prin valea întunecoasă.


16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău: robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile.
17 Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema Numele Domnului;

Mulţumire. Vezi la Psalm 107,22.


18 îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor,

Îmi voi împlini juruinţele. Vezi la v. 14.


19 în curțile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudați pe Domnul!

În curţile. Lauda la adresa lui Dumnezeu nu trebuie făcută doar în odăiţa noastră. Glasul oamenilor care dă mărturie despre bunătatea lui Dumnezeu ar trebui să se audă în adunarea sfinţilor. Lauda publică, la fel ca şi închinarea particulară, e recomandată în Cuvântul lui Dumnezeu. COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-8Ed 166

12�

PP 187; 5T 87, 220

12-14�

DA 348; MH 101

13�

5T 317

15�

5T 317

18.19�

PP 539