1 Grăbește, Dumnezeule, de mă izbăvește! Grăbește de-mi ajută, Doamne!

INTRODUCERE - Psalmul 70 nu diferă decât puţin de Psalm 40,13-17. El este strigătul unui suflet în mare necaz, reprezentând poate naţiunea Israel în momentele când realiza nevoia ei totală de Dumnezeu. Are două versete în contrast: v. 1-3 se ocupă de vrăjmaşii lui Dumnezeu; v. 4-5 de cei care Îl caută. S-a sugerat că aceste versete s-ar putea să fi fost luate din Psalm 40 pentru a putea alcătui un psalm separat folosit la serviciul divin de la Templu. În ce priveşte comentarii suplimentare la Psalm 70, vezi la cap. 40,13-17. Comentariile de mai jos tratează punctele de deosebire dintre cei psalmi.

Cu privire la preambul vezi p. 616.

1. Grăbeşte. Expresia este adăugată. În ebraică psalmul începe brusc: "O, Dumnezeu, să mă scapi", sugerând intensitatea necazului psalmistului - ca şi cum acesta nu putea să-şi controleze suficient tulburarea ca să alcătuiască o construcţie gramaticală completă.

Dumnezeule. Ebr. 'Elohim. Psalm 40,13 foloseşte Yahweh (vol. I, p. 170-173).


2 Să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața! Să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieirea!

Să rămână de ruşine. Prima parte nu diferă decât puţin de Psalm 40,14: "toţi" după "înfruntaţi" şi "de ruşine" după "să roşească" nu apar în Psalm 70.


3 Să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic: „Aha! Aha!”

Să se întoarcă. Expresia este mai blândă decât cuvântul "înlemniţi" de la Psalm 40,15. Pronumele "îmi" din Psalm 40,15 nu apare în versetul acesta. Aceasta ar putea fi o omisiune care să sugereze o schimbare de la aplicarea personală la cea naţională.


4 Toți cei ce Te caută să se înveselească și să se bucure în Tine! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică neîncetat: „Preamărit să fie Dumnezeu!”

Dumnezeu. Ebr. 'Elohim. Psalm 40,16 are Yahweh (vezi la v. 1).


5 Eu sunt sărac și lipsit: grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu: Doamne, nu zăbovi!

Grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule. În locul expresiei acesteia, Psalm 40,17 are "Domnul se gândeşte la mine". De asemenea în loc de ebr. 'Adonai, "Domnul" (Psalm 40,17), Psalmul 70,5 are 'Elohim, "Dumnezeu" (vezi la v. 1). Cât priveşte discutarea însemnătăţii diferitelor nume divine, vezi vol. I, p. 170-173.

Doamne. Ebr. Yahweh. Psalm 40.17 are 'Elohim. Mărturisirea încrederii în Dumnezeu (v. 1-4) este înlocuită aici cu un strigăt de ajutor, iar poemul se încheie pe un ton plângător. Că această schimbare de nume nu are o importantă specială se vede din faptul că schimbarea are loc în ambele direcţii (vezi la v. 1.4).