1 Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire.

INTRODUCERE -În Psalmul 26, autorul apelează la Cercetătorul inimilor să fie martor al probităţii sale şi să-l ferească de soarta celor nelegiuiţi şi îşi încheie rugăciunea cu o declaraţie privitoare la intenţia lui de a se afla printre prietenii lui Dumnezeu. Psalmul e o rugăciune potrivită ca pregătire pentru închinarea publică. Începe într-o notă minoră şi sfârşeşte într-o notă majoră de laudă pioasă la adresa lui Dumnezeu pentru călăuzire divină.

Cu privire la preambul, vezi p. 616.

1. Fă-mi dreptate. [Judecă-mă, KJV]. Psalmistul cere ca Dumnezeu să-l cerceteze şi să-i susţină cauza. Nevinovăţie. Declararea nevinovăţiei faţă de o acuzaţie neadevărată nu exclude un cuvenit simţ al păcătoşeniei. Psalmistul recunoaşte nevoia sa de răscumpărare şi îndurare divină (v. 11).

Fără şovăire. [Nu voi aluneca, KJV]. Dacă am nevinovăţia pe care o susţin, nu pot să alunec, nu mă voi clinti (vezi la Psalm 15,5; 16,8).


2 Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima!

Cercetează-mă. Psalmistul cere lui Dumnezeu să-i cerceteze purtarea. Ideea este repetată şi accentuată în verbele "încearcă-mă", "trece-mi prin cuptorul cu foc". Încearcă-mă. Ebr. nasah, "a pune la probă", "a încerca". Nasah e tradus "a pune la încercare" în Genesa 22,1 ["ispitit", KJV]. "A ispiti" înseamnă şi "a pune la încercare", "a proba". Rărunchii. Literal, "rinichii". Pe vremuri, cuvântul acesta era folosit pentru a desemna sediul emoţiilor (vezi la Psalm 7,9).


3 Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, și umblu în adevărul Tău.

Înaintea ochilor mei. Deoarece psalmistul ţine înaintea ochilor bunătatea lui Dumnezeu ca pe

o stea călăuzitoare, el este ferit de rău şi umblă pe calea adevărului (vezi la Psalm 1,1). Umblu. Versetul acesta declară rostul rugăciunii din v. 1 şi 2.

4 Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni.

Nu şed. [Nu am şezut, KJV]. Vezi la Psalm 1,1.

Oameni mincinoşi. Literal, "oameni de nimic", oameni care urmăresc scopuri lipsite de valoare în loc să urmărească idealuri adevărate (vezi Iov 11,11; vezi la Psalm 24,4).

Nu merg. [Nu voi umbla, KJV]. Vezi la Psalm 1,1. Schimbarea la viitor a timpului sugerează că el va continua să se păstreze curat. Aceeaşi schimbare plină de semnificaţie a timpului apare şi în v.

5.

5 Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi.

Adunarea celor ce fac răul. Schimbarea timpului în versetul acesta [în KJV] este analoagă în semnificaţie cu schimbarea timpului în v. 4. Versetele acestea sugerează cu putere ideea din Psalm 1,1.


6 Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne,

Îmi spăl mâinile. Spălarea mâinilor se făcea uneori ca simbol al curăţiei (vezi Deuteronom 21,6; Matei 27,24). Psalmistul se obligă să-şi păstreze sufletul în nevinovăţie, astfel încât să se poată apropria de altarul lui Dumnezeu.

"Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului" (Isaia 52,11).

Înconjur. Psalmistul doreşte să fie curat, ca să se poată alătura închinătorilor din Templu.


7 ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale.

Să izbucnească. [Ca să pot vesti, KJV]. Literal, "ca să fac să fie auzite". Copilul cu adevărat sincer al lui Dumnezeu e plin de râvnă să facă cunoscut şi altora bunătatea lui Dumnezeu (vezi Psalm 9,1). O inimă care vesteşte lauda este una din cele mai sigure dovezi ale pocăinţei.


8 Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale și locul în care locuiește slava Ta.

Eu iubesc. E bine să se evite răul, dar dacă activitatea religioasă nu se sfârşeşte aici, experienţa este negativă; e mai bine să se meargă în locul unde este Dumnezeu - experienţa este pozitivă (vezi la Psalm 27,4).

Slava. [onoarea, KJV]. Ebr. kabod, fie "onoare", fie "slavă". În sanctuar, unde ispitele cele multe ale lumii rămân închise afară, oamenii pot deveni conştienţi de slava lui Dumnezeu.


9 Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge,

Nu-mi lua. [Nu-mi pune la un loc, KJV]. Psalmistul nu doreşte să fie numărat printre păcătoşi şi sortit împreună cu ei nimicirii finale.

Sufletul. Adică "pe mine" (vezi la Psalm 3,2; 16,10).

Oamenii care varsă sânge. Literal, "oameni ai sângelui", adică ucigaşi.


10 ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită!
11 Eu umblu în neprihănire; izbăvește-mă și ai milă de mine!

Eu umblu. [Eu voi umbla, KJV]. Psalmistul e decis să continue să umble pe aceeaşi cărare ca şi până atunci. Această hotărâre este temeiul rugăciunii din a doua parte a versetului. Neprihănire. [Integritate, KJV]. Ebr. tom, "deplinătate" (vezi Proverbe 2,7; 10,9; 28,6 pentru alte apariţii ale cuvântului tom). Izbăveşte-mă. Însuşi faptul că psalmistul se roagă să fie izbăvit de păcat arată că el nu pretinde că e desăvârşit în înţelesul absolut. Ai milă. Ascultându-mi rugăciunea (vezi Psalm 4,1).


12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Piciorul meu stă. Psalmistul cere răspuns la rugăciune: cu ochiul credinţei el se vede deja stând "pe calea cea dreaptă" ["pe un loc neted", KJV] (vezi Psalm 40,2; cf. Isaia 40,4). După ce a străbătut cărări aspre şi primejdioase, urcând dealuri şi coborând văi, trecând peste pietre şi bolovani, prin mărăcini şi hăţişuri, el respiră uşurat aflându-şi piciorul "pe un loc neted". Acesta este privilegiul special al fiecărui copil al lui Dumnezeu.

Voi binecuvânta. Împlinind astfel hotărârea de v. 7 (vezi Psalm 22,22).

Psalmul acesta ar trebui să ne îndemne să cercetăm dovezile credincioşiei noastre faţă de Dumnezeu şi, când am găsit un loc neted al experienţei creştine, să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru dovezile mântuirii noastre. Avem nevoie să dezvoltăm deprinderea de a cultiva gânduri bune, de a ne feri de tovărăşii rele, de a ne bucura de participarea la serviciul de închinare public. Atunci vom fi în stare să-L binecuvântăm pe Iehova în adunarea celor drepţi.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 4 �

FE 294

7 �

CS 115