1 Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!

2 Szolgáljatok az Úr nak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!

3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.

4 Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!

5 Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.