1 Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!

2 Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.

3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.

4 Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!

5 Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!