1 [Zsoltár.] Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodálatos dolgokat tett, szabadulást szerzett jobbja, az ő szentséges karja.

2 Tudtul adta szabadítását az ÚR, a népek előtt megjelentette igazságát.

3 Megemlékezett kegyelméről és Izráel házához való hűségéről. Látta a föld minden határa Istenünk szabadítását.

4 Ujjongj az ÚRnak, te egész föld, örömmel énekeljetek és zengjetek!

5 Zengjetek az ÚRnak hárfával, hárfával és énekléssel,

6 harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt!

7 Harsogjon a tenger és ami betölti, a földkerekség és akik lakják.

8 Tapsoljanak a folyamok, a hegyek együtt örvendezzenek

9 az ÚR előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazsággal ítéli a világot és méltányossággal a népeket.